Skärpt eldningsförbud gäller

Lidingö14 juni 2023 kl 04.361

Det råder skärpt eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 12 juni 2023, enligt beslut av Länsstyrelsen. Det innebär att det nu inte är tillåtet att grilla med fast bränsle vid allmänna grillplatser utanför sammanhållen bebyggelse. Med fast bränsle menas till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar.

SMHI varnar nu att risken för bränder i skog och mark är extremt stor.Det skärpta eldningsförbudet gäller tills vidare.

Så grillar du säkert på din tomt

Det går fortfarande bra att grilla på egen tomt i kol- eller gasolgrill, om anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel om den står upphöjd från marken.

Till "egen tomt" räknas i sammanhanget även gård till hyresrätt och bostadsrätt samt kolonilott. För att undvika missförstånd – tala med styrelsen/hyresvärden för att ta reda på vilka lokala regler som gäller.

Använd inte en grill med öppen låga eftersom det innebär en större brandrisk. Ha alltid släckutrustning i närheten när du grillar och släck elden/glöden i kolgrillen med mycket vatten när du har grillat klart.

Så grillar du säkert på balkongen

Vid grillning på balkong är det fastighetsägaren som bestämmer vilka regler som råder. Vår rekommendation är att du inte grillar på balkongen eftersom det innebär en del risker. Att grilla på en inglasad balkong eller direkt under en annan balkong innebär flera faror. Förutom att du kan orsaka en brand kan du också drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort. Om du absolut måste grilla på balkongen bör du använda en elektrisk grill.

Kommentarer

  1. Hej!
    Vi får inte grilla i grillplats till exempel i stranden så finns ingen växter?!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *