Skarp kritik mot Birgitta Sköld (LP)

Stad & Politik29 april 2022 kl 05.183

Försöker Birgitta Sköld (LP) lägga munkavle på Lidingö kvinnojour? Hotar hon den med att dra in bidraget om den vänder sig till politiska partier och media och berättar om sin arbetssituation? Ja, det tycker i alla fall Vänsterpartiet och Centerpartiet. När frågan var uppe till debatt vid senaste fullmäktige ifrågasatte både Jonas Lundgren (V) och Gabor Sebastiani (C) om hon brutit mot svensk grundlag.  

- I jourens och stadens samarbetsavtal står det att svårigheter i arbetet ska tas upp med oss, sa Birgitta Sköld (LP), omsorgs- och socialnämndens ordförande.

En interpellation från Jonas Lundgren (V) om stadens arbete med kvinnor som utsätts för våld i nära relationer, kom mest att handla om huruvida Birgitta Sköld (LP) struntat i ett par av Sveriges viktigaste grundlagar. I sitt interpellationssvar uttryckte hon irritation över att det på Centerpartiets hemsida finns en redogörelse över kvinnojourens möte med partiet. När kvinnojouren dessutom i februari i år på Lidingö nyheters debattsida redogjorde för de svårigheter man haft i samarbetet med staden, späddes irritationen på.

– I ditt svar låter det som om Lidingö kvinnojour inte får samtala med politiska partier eller framföra kritik mot Lidingö stad. Det kan väl inte vara så att ett samverkansavtal mellan Lidingö stad och kvinnojouren innebär att den inte får träffa centerpartiet eller vänsterpartiet?  Det bekymrar mig, sa Jonas Lundgren (V).

– Det finns ett avtal som säger att om det är något som inte fungerar bra, kom till oss, så vi kan diskutera. Då kan man lösa det. Det är det som vi vill peka på. Jag är verkligen för att man löser problem med konstruktiv kritik. Ingår man ett avtal så följer man avtalet, sa Birgitta Sköld (LP).

– Meddelarfriheten som gör att kvinnojouren kan vända sig till media och få sina ord publicerade, och möjliggöra visselblåsning, är så viktig att den skyddas av två grundlagar, tryckfrihetsgrundlagen och yttrandefrihetsförordningen, sa Gabor Sebastiani (C).

– Birgitta Sköld hänvisar till ett samverkansavtal men det kan inte på något sätt övertrumfa två grundlagar. Det står inte i en nämndordförandens makt. Hon skriver också i sitt svar att detta ”skulle få konsekvenser för jouren”. Här kommer en tredje lag in, lagen om meddelarskydd som gäller vissa enskilda verksamheter. Den omfattar både offentlig verksamhet och offentligt finansierad verksamhet inom vård skola omsorg. Den lagen är just till för att förhindra repressalier likt den som Birgitta Sköld (LP) varnar för i sitt interpellationssvar, sa Sebastiani (C) vidare.

– Mitt svar är väl avstämt med stadsjuristen, påpekade Birgitta Sköld i sin replik på inlägget.

- Dags att vakna för Birgitta Sköld (LP). Du är inte vd för ett företag vars dotterbolag inte följer ägardirektiven. Du är ordförande för en nämnd; du är folkvald och du har ett samarbetsavtal med en fristående förening i civilsamhället. Då har du som ordförande ingen rätt att ha åsikter om vad organisationen kommunicerar, när de kommunicerar, hur de kommunicerar eller med vem de kommunicerar, sa Patrik Buddgård (C).

– Avtalet är till för att det ska vara ett bra samarbete och talar om hur man ska lyfta olika frågor. Är det någon som har kritik, kom till oss med den, vidhöll Birgitta Sköld (LP).

– Centerpartiet vill se mer ordning och reda i ledarskapet på Lidingö, sa Gabor Sebastiani (C).

Kommentarer

  1. Ännu en politisk makthavare som bara i kraft av sitt ämbete fått sitt ego så uppumpat att det som i Babels torn där uppe inte hör på eller respekterar folket där nere. Gnäller över att bli förbigången så att grundläggande rättigheter ifrågasätts.

  2. Kvinnojouren har ett avtal med staden och i det står att man ska ta upp ev. svårigheter med staden. Gör man inte det begår man ett avtalsbrott. När man väl tagit upp saken med staden är man fria att vända sig till allmänheten men inte innan dess. Man kan jämföra med den lojalitetsplikt som följer av en offentlig anställning trots yttrandefrihet och kritikrätt för den anställde. En avtalad ”hygglighetsregel” helt enkelt som ska följas även mot staden.

    1. Hej, väldigt viktigt att kommunikationen och konstruktiv feedback delas direkt mellan staden och civilsamhället. I detta fall är min bild att Kvinnojouren anser att man lyft kritiken internt också. Det är dock viktigt att civilsamhället alltid har möjlighet att lyfta sina åsikter transparent och öppet.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *