Skärp klimatarbetet på Lidingö med nytt hållbarhetsprogram

Debatt3 april 2019 kl 10.433

Ungdomar över hela världen har manifesterat för krafttag mot klimatförändringen. Centerpartiet vill skärpa klimatarbetet på Lidingö, vi vill att Lidingö ska vara fossilfritt 2040. Lidingö är idag en av sju kommuner i länet som saknar kvantifierbara klimatmål, det behöver vi ändra på.

När stadens miljöprogram går ut 2020 vill Centerpartiet ersätta det med ett hållbarhetsprogram med utgångspunkt i FN:s agenda 2030. Programmet bör tas fram i nära samarbete med Lidingöbor, lokalt näringsliv, experter och föreningar.

Klimatfrågorna är brinnande på internationell, nationell och lokal nivå. Klimatfrågan är en ödesfråga och om världen misslyckas kommer vi se mer av extremväder, högre havsnivåer, ökenspridning och klimatflyktingar. Alla behöver bidra för att uppnå målet i Parisavtalet där temperaturhöjningen ska hållas under 2 grader men helst inte överstiga 1,5 grader.

Centerpartiet menar att klimatfrågan måste ligga högre på agendan även lokalt. Exempelvis genom strategi för laddstolpar, fler solceller, bilpool, miljökrav vid upphandlingar och närodlad mat.

Vi vill att FN:s agenda 2030 ska vara utgångspunkt för ett nytt hållbarhetsprogram för Lidingö där alla tre dimensioner av hållbarhet (miljömässig, ekonomisk och social) finns med. Vi hoppas att alla partier i fullmäktige lyssnat på ungdomarna och vill vara med i arbetet för ett klimatsmart Lidingö.

Patrik Buddgård (C), gruppledare
Tor von Sydow (C), ordförande
Fredrik Wesslund (C), vice gruppledare

Kommentarer

 1. Vad vill då C satsa på för Lidingös del? Mer kärnkraft och i så fall var på ön? Eller tänker C på vindkraft, i så fall på ön? Eller har ni något annat förslag som skall etableras på ön? I så fall var? Vem skall betala?

  1. Hej,
   Som vi skriver är solenergi, laddstolpar, bilpool och närodlad mat några exempel på satsningar på kommunal nivå. När det gäller solceller betalar den investeringen tillbaka sig inom tio år. Att se till att vi får svenskt kött/fågel i maten vi serverar må kosta något mer men ger värden i bättre djurvård, mindre transporter och bättre matkvalitet.

   Vi bör också verka för att spillvärmen i Käppalaverket tas tillvara, då skulle vi kunna stänga den reservkraft med fossilt som finns i Dalénum. En sak som kommunen arbetat väl med är energieffektivisering i stadens fastigheter som minskat med över 30 procent. Tjänar både miljö och plånbok väl och är något som borde kunna uppmuntras och stödjas även hos privatpersoner och näringsliv på ön.

 2. Varför sitter våra Lidingöpolitiker med armarna i kors och ser på den rovdrift som pågår på andra sidan Lidingöbron ? Man bygger en jättestad som kommer att förbruka massor av energi, göra utsläpp och marken både ovanför och under vattnet måste saneras från stora mängder farliga föroreningar. Därtill kommer bygget av lilla Lidingöbron som också innebär ett våldsamt ingrepp under vattnet då det gäller att riva grundfundamenten för gamla bron. Då jag kom hit som polis 1965 var det vanligt både av oss och försvaret att dumpa överbliven ammunition och inlämnad ammunition från dödsbon just från gamla Lidingöbron. Jag är övertygad om att det ligger mycket annat miljöfarligt där som dumpats i hemlighet. Implena kommer att få många överraskningar som innebär att de kräver ytterligare pengar för bygget. Jag återkommer till detta senare !

  I dag får vi veta att Värmekraftverket i Värtan måste köras vidare på kol för att täcka behovet av el på grund av den stora utbyggnaden och elbehovet som Stockholms expansion innebär ! Det är patetiskt att Lidingös politiker blundar för de stora problemen på andra sidan bron som drabbar oss hårt och kommer med förslag som i en jämförelse är försumbara !

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *