Skapa lokalt klimatprotokoll på ön

Debatt1 mars 2023 kl 03.58

Vår vackra, gröna ö vill vi värna. Då behöver vi även lokalt arbeta för att stoppa klimatförändringarna. Centerpartiet vill att Lidingö ska vara en föregångare i klimat- och miljöarbetet. Om alla människor på jorden förbrukade resurserna som vi gör i Sverige skulle det krävas fyra jordklot. Det innebär alltså att det inte räcker att göra insatser globalt. Vi måste även arbeta med klimatfrågan lokalt. Vi har därför lagt en motion i fullmäktige om att skapa ett lokalt klimatprotokoll mellan civilsamhälle, näringsliv och kommun.

Parisavtalet från 2016, som Sverige och alla EU-länder har undertecknat har som mål att hålla den globala uppvärmningen långt under 2° C och sträva efter att begränsa den till 1,5° C. För att detta skall vara möjligt krävs att alla delar av samhället bidrar, såväl enskilda som offentliga och privata aktörer. Lidingö stad saknar handlingsplan och uppsatta mål för när kommunen skall bli klimatneutral. Staden har inget strukturerat samarbete med civilsamhälle, Lidingöbor eller lokalt näringsliv.

Flera andra kommuner arbetar nära tillsammans med civilsamhälle, näringslivs och högskola/universitet. Det tydligaste exemplet är Uppsala klimatprotokoll där de tillsammans mellan kommun, näringsliv och universitet har satt klimatmål för Uppsala där målet är att medlemmarnas gemensamma utsläpp av växthusgaser ska minska med 14 % per år till och med 2030. För kommunens del kan det handla om att ställa krav baserade på klimatavtryck vid upphandling, underlätta solenergi och installera på egna byggnader bland mycket mer.

Det finns ett stort intresse för klimatarbetet både inom civilsamhället och näringslivet. Nu måste även staden visa samma intresse och introducera ett klimatprotokoll mellan kommun, civilsamhälle, näringsliv - gärna i samarbete med högskola/universitet.

Det är bara när alla delar av samhället arbetar tillsammans vi kan nå tillräckligt resultat!

Patrik Buddgård (C)
Anders Öhrström (C)
Pia Müller (C)
Gabor Sebastiani (C)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *