Skakig ekonomi i exploateringen av Högsätra och Hälsans Hus

Debatt10 april 2020 kl 05.25

Högsätra sjukhus skall rivas. Lidingö Vänner undersöker hur exploateringen och ekonomin i markanvisningstävlingen påverkar uppförandet av Hälsans Hus.

Genom att följa utvecklingen av planerna för Högsätra sedan 2015 har vi sett att antalet bostäder har minskat stadigt från 700 år 2016, till 500 år 2018 och till 150 idag, det mesta skall byggas på stadens mark. Det betyder att inkomster för stadens del minskar drastiskt. Enligt stadens egna beräkningar 2016 blir överskottet 250–300 milj kr vid 680 bostäder. I planprogrammet 2018 beräknas överskottet bli 50–100 milj kr vid 450 bostäder. Ekonomin vid 150 bostäder är ifrågasatt, men det måste gå med vinst. I fyrpartiöverenskommelsen, som gjordes när den politiska majoriteten bildades, förutsattes att stadsbyggnadsprojekt som staden engagerar sig i inte får gå med förlust

Markanvisningstävlingen för bostadskvarteren i Kärnan innehåller totalt 120 bostäder och 35 radhus. I de första två etapperna ingår Hälsans Hus och 60–70 bostadsrättslägenheter. I tredje etappen byggs radhus där sjukhuset står idag. Den låga exploateringen gör risken för ett förlustprojekt uppenbar.

Fler bostäder behöver byggas, låt oss göra ett exempel. På samma yta som avsatts för de 35 radhusen kan flerbostadshus i tre till fem våningar byggas och värdefull skog sparas. Om vi utgår från en genomsnittshöjd på fyra våningar kan 215 bostadsrätter (à 78 m2) byggas istället för 35 radhus (à 120 m2). Överskottet uppskattas till 245 milj kr. Det täcker gott och väl de beräknade 70 milj kr som det kostar att riva sjukhuset plus 70 milj kr för att täcka bokförda värden. Dessutom blir det pengar över.

Genom att ersätta sjukhuset med flerbostadshus istället för radhus kan projektets ekonomi förbättras väsentligt och användas att skapa fler bostäder av olika storlekar, införa hyresrätter och skapa utrymme att utveckla Hälsans Hus för angelägna funktioner.

I ett följande avsnitt kommer vi att visa olika sätt att skapa bättre hyresvillkor för vårdgivare i Hälsans Hus.

För Lidingö Vänner
Anders Ulfvarson
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *