Skådespelare från Dramaten läste texter av klass 5A i Torsviks skola

Christoffer Svensson och Sofia Pekkari från Dramaten läste texter skrivna av klass 5A i Torsviks skola.
Kultur25 januari 2023 kl 04.051

Under två dagar i januari fick tre femteklasser i Torsviks skola besök av skådespelare från Dramaten. Det var Christoffer Svensson och Sofia Pekkari som hade fått i uppgift att läsa monologer som eleverna själva hade skrivit.

Under våren genomför Unga Dramaten ett projekt, kallat Unga monologer, i mellanstadieklasser runt om i Stockholm. Torsviks skola hoppade på erbjudandet vilket innebar ett antal uppgifter i tre steg: Först kom Unga Dramatens dramapedagog till klassrummet och inspirerade och introducerade klassen till kreativt skrivande. Därefter fick eleverna skriva varsin monolog med stöd av deras mentor.

Det sista steget, som Lidingö Nyheter fick vara med på, innebar att skådespelare från Dramatens ensemble kom till klassrummet och gestaltade/läste elevernas texter. Eleverna fick alltså pröva på hur det är att vara manusförfattare, eller dramaturg, på riktigt.

Dramatens teaterpedagog Elin Callmer säger så här:
– Det här är ett unikt möte mellan barns texter och professionella skådespelares tolkningar och röster. Istället för att gå på teatern och titta på en pjäs kommer Dramaten till klassrummet.

Läraren Karin Lister berättar:
– Vi har satt upp en pjäs tidigare, eleverna har fått öva på att framträda inför grupp, men det här på riktigt. Här har vi arbetat med deadlines och att vi tar ansvar för uppgiften vi fått. Det händer något i den kreativa processen som inte går att få fram på många andra sätt. Man kommer nära dramatisering och gestaltning, vilket är oslagbart. Eleverna lär sig att de har något att berätta och det de har att berätta är viktigt.

Efter att skådespelarna framfört monologerna fick alla elever berätta om hur de tyckte det var att höra sina texter. Somliga tyckte det var pinsamt, men alla texter var anonyma, så ingen visste vem som skrivit vad. Andra kompå nya saker när de hörde sin text och blev inspirerade.

Eleverna fick också ställa frågor till skådespelarna. Vissa ville veta om de varit med i någon film eller på teve, andra frågade hur gamla skådespelarna var och en tredje ville veta hur många tagningar man gjorde när man spelade in film.

Lidingö Nyheters reporter var mycket imponerad av texternas kvalitet. Hade man inte känt till bakgrunden så var det omöjligt att gissa att det var 12-åringar som skrivit texterna. Här finns en stor potential för många av de duktiga eleverna i klass 5A att bli manusförfattare i framtiden.

Kommentarer

  1. Applåder till Torsviks skola!
    Mycket glädjande att ni välkomnade detta erbjudande från Dramaten. Ju tidigare våra barn introduceras till kultur desto mera självklart kommer den att ingå i deras liv. Härligt projekt som säkert entusiasmerade både elever och lärare till fler kulturupplevelser.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *