Ovaccinerad personal ska inte vårda våra äldre!

Debatt14 september 2021 kl 04.162

Är det är viktigare med en individs integritetsskydd än vikten av att minimera risken för att Sveriges årsrika på äldreboenden ska dö?

Krav på vaccination mot covid-19 av vårdpersonal på äldreboenden gäller i Grekland och Storbritannien.  I Frankrike, Italien och Ungern krävs vaccination för all vårdpersonal.

I Sverige är vaccination mot covid-19 frivillig.

Arbetsrättsliga regler anses förhindra arbetsgivare att omplacera anställda som är ovaccinerade mot covid-19. Så kan vi inte ha det!

Kommunala pensionärsrådet i Lidingö Stad anser att vaccinationsvägrande vårdpersonal inte lever upp till de etikregler som flera personalorganisa-tioner inom vården antagit. Svensk Sjuksköterskeförening har på sin hemsida publicerat etisk kod framtagen av International Council of Nurses. Bland reglerna märks: ”Sjuksköterskan sköter sin hälsa så att förmågan att ge vård inte äventyras.”  I Läkarförbundets etiska regler märks en liknande regel: ”Läkaren ska söka vård vid sjukdom som kan påverka yrkesutövningen.”

Kommunala pensionärsrådet i Lidingö Stad vill:

1) att vårdpersonal inom särskilda boenden och hemtjänsten ska uppvisa intyg om vaccination mot covid-19

2) att vårdpersonal som inte kan uppvisa sådant intyg ska kunna  omplaceras

3) att staden på lämpligt sätt ska verka för att undanröja hinder för att dessa punkter genomförs. 


 

för KPR, Kommunala pensionärsrådet, Lidingö
Peter Lönnqvist
Ordförande


Kommentarer

 1. Peter Lönnqvist, ordförande i Kommunala pensionärsrådet på Lidingö, som är ett råd under kommunstyrelsen, lyfter en viktig fråga som också diskuterades i kommunstyrelsen den 13/9. En rad arbetsrättsliga omständigheter förhindrar arbetsgivare att omplacera anställda som är ovaccinerade. Självklart skulle jag som ordförande i omsorgs- och socialnämnden vilja ha lagstöd för att kunna kräva vaccinationsintyg av personal som jobbar inom särskilda boenden och hemtjänsten. Bedömningen är dock att lagstiftningen som den ser ut idag inte tillåter att en kommun ställer sådana krav och vidtar sådana åtgärder, det klargjordes också på gårdagens möte i kommunstyrelsen. Omsorgstagarnas bästa är naturligtvis alltid vårt främsta intresse men vi blir i denna fråga också bakbundna utifrån lagstiftningen, men frågan är prioriterad att få full klarhet i.

  Jag återger nedan det pressmeddelande som staden sände ut den 7 september i denna fråga.

  Birgitta Sköld, LP, ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

  BRETT STÖD FÖR VACCINATION BLAND STADENS ANSTÄLLDA

  Det pågår en diskussion runtom i landet om möjligheten att omplacera vårdpersonal som valt att inte vaccinera sig mot covid-19. På Lidingö har vaccineringen bland stadens medarbetare inom vård och omsorg varit framgångsrik.

  Redan i januari då det nya vaccinet godkänts och distribuerats ut i landet, inleddes ett omfattande vaccinationsprogram bland Lidingös stads vård- och omsorgspersonal. Det skedde parallellt med att riskgrupperna, äldre och sköra, fick sina första doser.

  – Vår bedömning är att de allra flesta anställda inom vården och omsorgen på Lidingö tidigt tog tillfället i akt och vaccinerade sig. Även till riskgrupperna nådde man tidigt ut med vaccin. Det bekräftades inte minst av hur snabbt antalet smittade sjönk och att vi sedan en längre tid bara har haft enstaka fall av covid-19 på våra boenden, säger Stefan Heinebäck, chef för omsorgs- och socialförvaltningen.

  Nu pågår en diskussion om hur kommuner och arbetsgivare ska kunna påverka de grupper av anställda inom vård och omsorg som valt att inte vaccinera sig att ändå motivera dem att göra det. En rad arbetsrättsliga omständigheter förhindrar dock arbetsgivare att omplacera anställda som är ovaccinerade. I Region Dalarna utreds också juridiskt möjligheten att inte anställa personal som är ovaccinerade mot covid-19.

  Rekommendationen från Sveriges kommuner och regioner, SKR, är att anställda i kommuner och regioner ska fortsätta sitt arbete precis som tidigare i enlighet med de rutiner som finns för skyddsutrustning, basal hygien och liknande. Detta mot bakgrund av att det saknas belägg för att en person som är vaccinerad inte sprider smitta till tredje man.

  – Jag vet att Lidingö stads strategi att genom motiverande samtal och genom att underlätta för personalen att få sin vaccination har varit framgångsrik. Men vi följer samtidigt med intresse hur andra regioner och kommuner arbetar med detta. Det vore bra med ett klargörande om det juridiska läget, säger omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP).

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *