Ska Rudboda kyrka rivas eller inte?

Rudboda kyrka har stått tom i tolv år och förfallit. Foto: Gustaf Larsson
Lidingö7 juni 2021 kl 05.39

Kommer Rudboda att kyrka att rivas? Ja, det har blivit en öppen fråga sedan en privatperson skickat in en ansökan till Länsstyrelsen om att byggnadsminnesförklara kyrkan.

– Det är en fråga för tekniska förvaltningen, säger Fredrik Vinstock (M), miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande. Vi har bara beviljat rivningslov.

Foto: Gustaf Larsson

Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsförvaltningen, söker Länsstyrelsen för att få mer information.

– Vi vill få höra lite mer från dem hur de ser på den här frågan. Därefter fattar vi beslut om hur vi går vidare. Stadens ambition är att riva Rudboda kyrka, säger Carl-Johan Schiller. Men vi kommer inte att riva innan vi får klarhet i hur Länsstyrelsen resonerar.

–  Jag tror att staden har tidigare erbjudit Länsstyrelsen att hitta en ny plats och flytta kyrkan. Det är ju en vandringskyrka trots allt, säger Fredrik Vinstock.

– Det är inte aktuellt att montera upp den någon annstans på ön. Skulle någon vilja köpa den, så är vi naturligtvis beredda att lyssna på det, säger Carl-Johan Schiller

Foto: Gustaf Larsson

30 mars i år beviljades Rudboda kyrka rivningslov av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Kyrkan, som är en så kallad vandringskyrka, dömdes ut för flera år sedan som olämplig, framför allt i den del som användes som församlingslokal och förskola. 2011 genomförde staden en antikvarisk undersökning av kyrkan när frågan om rivning kom upp. I utredningen kan man bland annat läsa ”Kyrkan, liksom församlingshemmet, uppfördes efter ritningar av arkitekten Rolf Bergh och stod klar 1972.  Kyrkan är en så kallad vandringskyrka. Den togs ur bruk 2009. Församlingshemmet har sedan 2007 använts för förskoleverksamhet men är på grund av mögel inte lämplig för ändamålet. Kyrkan är däremot i teknisk god kondition.”

Vidare kan man läsa ”Kyrkan är en av många vandringskyrkor som uppfördes under 1960- och 1970- talen. Vandringskyrkorna är tidstypiska och hör hemma i ”miljonprogrammet” då stora bostadsområden planerades runtom i Sverige. Vandringskyrkan är ett tidsbundet fenomen – arkitekturhistoriskt, samhällshistoriskt och kyrkohistoriskt intressant.”

Efter att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljat rivningslov har frågan om rivning övergått till tekniska förvaltningen som sökte rivningslovet. Oavsett kyrkans framtid, så pryder den för närvarande inte sin plats i Rudboda. Carl-Johan Schiller är medveten om att den inte tagits om hand under åren som gått.

– Eftersom att ambitionen hela tiden varit att den ska rivas, så har staden inte underhållit den, säger han.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *