Sjukhustomten i Högsätra – en värdefull tillgång

Debatt6 september 2021 kl 04.102

Lidingö stad tecknade i februari i år ett avtal med fastighetsbolaget Storstaden Bostad med innebörden att Lidingö sjukhus – Högsätrahuset – kommer att rivas. Bolaget betalar enligt avtalet 15 400 kr/kvm bostadsyta för byggrätten till 140 lägenheter med en genomsnittsyta 100 kvm/lägenhet. Totalt betalar bolaget 206 miljoner kr för byggfärdig tomtmark.

Stadens kostnader för infrastruktur som gator och vägar, vatten, avlopp, ledningar under mark, elektricitet, allmänna platser, torget och allt som ingår i stadens exploateringskostnader är 206 miljoner kr. Men staden har också åtagit sig att riva sjukhuset på egen bekostnad. Tillsammans med återstående avskrivningsvärde belastar rivningen av Högsätrahuset hela projektet med 145 miljoner kr.

En genomgång av anbud och kostnader för de två första etapperna i Högsätra visar på ett underskott om cirka 75 miljoner kr (osäkerhet plus/minus 20%). Så här långt har stadens mark ett negativt värde på en tillgång som är skattebetalarnas.

Staden räknar med att de 35 radhusen i etapp 3 som skall byggas på rivningstomten och den fina naturmarken söder och sydväst därom skall väga upp förlusten i de avtal som nu tecknats eller ge något litet överskott. Etapp 3 är ännu inte färdigplanerad men skall upplåtas till byggbolag efter en särskild markanvisningstävling senare i höst.

Det här betyder att staden säljer mark till bebyggelse av ett litet antal exklusiva bostäder utan att få någon inkomst att tala om. Samtidigt riskerar lidingöborna att få vara med och bekosta ett underskott, som kan bli avsevärt stort.

Ett alternativ är att den tredje etappen istället för radhusen planeras för flerfamiljshus. Med en storlek på 76 kvm kan 120 - 150 bostäder byggas i 4-5 våningshus på sjukhusets plats. De smälter väl in i befintlig bebyggelse och vi får ett välbehövligt överskott på 110 miljoner kr. Högsätraprojektet får då totalt 270 lägenheter vilket är 100 bostäder mer än det som är avtalat med de två fastighetsbolagen. Etapp 3 skall inte genomföras förrän om fyr–fem år, så det finns tid att pröva olika utformningar och göra en separat detaljplan med detta innehåll.

Det finns ett betydande behov av hyresrätter i Lidingö för att människor med måttliga inkomster från arbete i skola, omsorg och handel ska kunna bosätta sig nära sina arbetsplatser här i Lidingö.  

Vi uppmanar Lidingö Stads beslutande majoritet att tänka om vad gäller etapp 3 i Högsätra.

För Lidingö Vänner
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz
Kersti Johnson
Hildegard Keijer
Jan-Erik Nowacki
Anders Ulfvarson

Kommentarer

  1. Viktiga synpunkter som framförs av Lidingö Vänner
    Ökad andel bostäder för rimlig kostnad på Lidingö behövs verkligen för dem som arbetar här exempelvis i service – och vårdyrken
    Det är viktigt för oss alla
    Henrik Sahlin

    1. Tack Henrik för dina kloka och viktiga synpunkter. Jag önskar bara att också Moderaterna och Lidingöpartiet delade din uppfattning.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *