Djur på Lidingö: Sexfläckig bastardsvärmare

Natur23 juli 2022 kl 02.49

Detta tips fick vi inskickat från en läsare. Den sexfläckiga bastardsvärmaren är en del av gruppen fjärilar, även om den inte ser ut som de flesta fjärilar vi tänker på när vi hör det ordet. I år finns denna vackra insekt i en större grupp runt Långängens naturreservat.

Fjärilen förekommer ofta i mellersta och södra Sverige. Antalet habitat för fjärilen sjunker dessvärre kontinuerligt och överlevnadsprognosen för den sexfläckiga bastardsvärmaren ser negativ ut. Framför allt så beror detta på övergödning och ogräsbekämpning. Man uppskattar att bedömningen över fjärilens överlevnad gått från livskraftig till nära hotad.

Tidig slåtter av ogräs och åkrar slår ut fjärilslarverna. I år slogs området vid långängen ungefär 2 - 3 veckor för tidigt. Men en liten plats fylld med rödklintar och käringtänder (värdväxten) består och i dag kan vi hitta fjärilen där trots den tidiga slåttern.

Karta över fjärilens utbredning på Lidingö. Foto: Lantmäteriet

Att den sexfläckiga bastardsvärmaren befinner sig på ön är ett mycket gott tecken. Det brukar ofta vara en indikator på att det en artrik miljö där fjärilen befinner sig.

Vill du läsa mer om flora och fauna på ön? Kolla in vår artikelserie "Djur på Lidingö"

Vi vill ha bilder och tips! Skicka in dina bilder på anmärkningsvärda djur och växter på ön till oss på redaktionen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *