Sex av tio nya bilar laddbara i Lidingö

Foto: Jens Finnäs Newsworthy
Lidingö11 november 2022 kl 04.06

Under tredje kvartalet var sex av tio nyregistrerade bilar i Lidingö kommun rena elbilar eller laddhybrider, en ökning jämfört med kvartalet innan. I hela landet har försäljningen av laddbara bilar stannat av. Det skriver nyhetssajten Newsworthy.

Under tredje kvartalet 2022 var 57 procent av alla nyregistrerade personbilar i Lidingö laddbara (sammanlagt registrerades 252 nya bilar). Av dessa laddbara fordon var 60 procent rena elbilar. De resterande var så kallade laddhybrider, det vill säga fordon som går att ladda och köra på el, men som även har en förbränningsmotor.

Fossildrivna bilar utgjorde 37 procent av nyregistreringarna (då räknar vi även elhybrider som fossilbilar).

De senaste åren har vi sett en kraftig ökning i försäljning av laddbilar i Sverige. Under 2022 har den här utvecklingen mattats av något. De laddbara bilarnas andel i av nya bilar har planat ut på omkring 50 procent.

I Lidingö var andelen laddbara bilar under tredje kvartalet också lägre än under första kvartalet 2022 då rekordet hittills noterades (64 procent).

Laddhybriderna verkar ha peakat

Försäljningen av nya bilar har under det senaste året påverkats kraftigt av komponentbrist och låga leveranstider, vilket drivit upp priserna.

En annan tydlig trend i landet som helhet under det senaste året är att laddhybriderna minskat i försäljning. Istället har de rena elbilarna allt mer tagit över.

Den här utvecklingen förstärktes av att bonus-malur-reglerna ändrades i juli, vilket gjorde att köpare av laddhybrider får mindre bonus. Samtidigt sattes ett pristak som innebär att de dyraste elbilarna (över 700 000 kronor) förlorar sin bonusrätt. Häromdagen ändrades reglerna igen, så hur det kommer att påverka utvecklingen är osäkert.

Följande bild visar utvecklingen hittills i Lidingö.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *