Serviceinsatser för äldre

Debatt3 maj 2023 kl 03.234

Det förenklade beslutsfattandet om serviceinsatser i Lidingö hemtjänst behöver bli mer tillitsbaserat och gälla från 75 år!

Vid Omsorgs- och socialnämndens sammanträde den 21 mars 2023 beslöts om implementering av förenklat beslutsfattande om serviceinsatser i hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen att börja gälla från den 1 september 2023.

Detta innebär att staden utan föregående behovsprövning kommer att erbjuda hemtjänst till  äldre personer om enklare serviceinsatser såsom trygghetslarm matdistribution städning, handling och tvätt till en maximal omfattning om 6 timmar/månad och hushåll. En avgift tas ut enligt fastställd taxa.

Syftet är att öka den äldres rätt till självbestämmande och delaktighet, genom att den äldre personen ges möjlighet att påverka hur och när insatserna praktiskt ska genomföras. Detta anser vi vara mycket positivt.

De kommuner som redan har infört förenklat beslutsfattande om serviceinsatser har ett åldersspann mellan 65 – 75 år. I de kommuner som utvärderat de förenklade serviceinsatserna har de inte funnit något överutnyttjande av insatserna.

Majoriteten inom nämnden befarade tyvärr att Lidingöborna ska överutnyttja insatserna och beslutade att förenklade beslutsfattandet i stället ska gälla först från 80 år.

Vi Socialdemokrater anser inte att det föreligger någon större risk för ett överutnyttjande av de tilltänkta serviceinsatserna och vi förordade i stället att ett förenklat beslutsfattande ska gälla från 75 år. Snarare anser vi att insatserna kan uppmuntra till socialt stöd som motverkar ensamhet och isolering. En insats i ett förenklat beslut på ett tidigt stadium kan sannolikt  fördröja och skjuta upp ett mer omfattande behov av insatser för individen. Detta riskerar snarare att innebära ökade kostnader för staden.

Vi Socialdemokrater yrkade, utifrån ovanstående, att serviceinsatserna genom förenklat beslutsfattande ska gälla från när individen är 75 år.

Tyvärr så anser majoriteten i Omsorgs- och socialnämnden att Lidingöbor som är 75 och fram till 80 år inte går att lita på.

Marianne von Döbeln (S)
Ledamot i Omsorgs- och Socialnämnden

Christian Jonsson (S)
Ersättare i Omsorgs- och Socialnämnden


Kommentarer

 1. tillåt mig leee
  tror vissa ledamöter att det är ett nöje att det ränner omkring hur många olika människor som helst i ens hem för att berika ens tillvaro? Bra resonerat Marianne och Christian!
  hälsningar från en åttisexåring
  (20 år chef i hemtj mm i Stockholm o politiker i Lidingö)
  Min rekommendation för kontaktskapande: erbjud infobesök hos PRO och SPF mfl ! Dessa organisationer har tidigare varit inbjudna som de kloka rådgivare de visade sig vara 😉🤗
  innan nämndernas beslut.

 2. Många Lidingöbor i åttioårsåldern är pigga, bor hemma och skulle aldrig drömma om att be om hjälp om det inte är absolut tvunget. Skicka ut ett brev med ett ”erbjudande” och Du når aldrig de här personerna trots att de faktiskt skulle behöva viss hjälp. Här måste kommunen bli bättre på att hitta de här personerna aktivt. Ett första tecken är att man behöver hjälp med sådant som att sätta upp gardiner, byta glödlampor, flytta tunga saker osv. Här skulle kommunen kunna hjälpa till med en hustomte på timbasis och samtidigt få lite koll på den här gruppen och hur de klarar sig i vardagen. Snövallar utanför garageuppfarter hos folk fyllda 75 år ska skyndsamt tas omhand – ett absolut krav inför kommande vinter!

  1. Tack för ett bra inlägg, är helt enig. En kommunal ”hustomte” är en god idé. Vad gäller snöröjning så finns mycket att göra om man på allvar månar om de äldre! Låt oss återkomma till den frågan i höst.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *