Service till Lidingöborna och stadsbyggnadsprojekt i fokus under 2021

Lidingö4 november 2020 kl 05.201

Under 2021 kommer Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fokusera på att fortsätta förbättra servicen till Lidingöborna kring myndighetsutövandet, skriver den borgerliga majoriteten i ett pressmeddelande. Det har hittills bland annat inneburit digitaliserad bygglovsprocess. Lidingö stads stadsbyggnadsprojekt, såsom utvecklingen av Högsätra och Rudboda torg, kommer också vara prioriterade under 2021.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för miljö- och livsmedelstillsyn, serveringstillstånd och bygglovshantering. När det gäller myndighetsutövningen har det gjorts flera insatser de senaste åren för att öka servicegraden. Det har bland annat gjorts genom att digitalisera större delar av processerna. Under 2021 vill Lidingömajoriteten fortsätta förbättra servicen till Lidingöborna.

Fredrik Vinstock. Foto: Therese Andersson

– Inom myndighetsutövning är det viktigt att både kunna tillhandahålla en god service till de som ansöker, men också arbeta rättssäkert och transparent. Lidingöborna ska känna sig trygga att kontakten med staden ska gå så lätt och smidigt som möjligt och samtidigt ska deras ärende prövas på rättslig grund. Vi har digitaliserat bland annat bygglovsprocessen för att göra det lättare för Lidingöborna och under 2021 hoppas vi att detta ska få fullt utslag, säger Fredrik Vinstock (M), ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Under 2021 kommer det också arbetas vidare med flera stadsbyggnadsprojekt. Bland annat kommer vinnare av markanvisningstävlingarna i Högsätra att presenteras och utvecklingen av Rudboda torg kommer konkretiseras allt mer.

– Just nu pågår två markanvisningar i Högsätra, en för nya flerfamiljshus och en för Hälsans hus. Längre fram planeras för radhus och stadsradhus. Dessutom kommer utvecklingen av Rudboda kunna konkretiseras mer under 2021 och Lidingöborna kan börja involveras genom samråd. Lidingömajoritetens målsättning är att utveckla områdena varsamt. Småskalighet och hög kvalitet är de ledord som ska prägla utvecklingen, säger Fredrik Vinstock (M), ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Kommentarer

  1. ”Fredrik Vinstock, trevligt att du och Moderaterna vill ger oss Lidingöbor trygghetskänsla i kontakt med staden. På ett övergripande plan – stadsplaneringen av våra centrala områden som Rudboda, Högsätra och Lidingö Centrum är förutsättningarna dock oroande, inte minst om man kan läsa mellan raderna på vad du uttrycker här i LIDINGÖ NYHETER.

    Hur många av Lidingöborna har hängt med i svängarna Aktualiseringshandlingarna till Översiktsplanen 2012 – 2030. ”Just nu pågår två markanvisningar i Högsätra, en för nya flerfamiljshus och en för Hälsans hus”, skriver du. Alla Lidingöbor borde gå in på länkarna och se vad som planeras.

    Mest häpnadsväckande är nog ändå planerna på att riva hela ”gamla” Lidingö sjukhus och ersätta det med radhus. Den lågbyggda delen av sjukhuset kanske inte ser så mycket ut för världen. Den högbyggda delen har emellertid utomordentliga kvaliteter med fina balkonger och dessutom redan fungerande hissar – något som behövs för äldre människor och är dyrt att ordna med i efterhand. Blev det bostadsrätter där skulle tillräckligt många av oss äldre stå i kö för att flytta från stora villor för att ombyggnaden skulle ge vinst för kommunen. Det skulle bli gynnsamma flyttkedjor för alla. Rivning och ersättning med radhus blir garanterad förlust i storleksordningen flera hundra miljoner kronor om inte kommunen tar ut mycket högt pris för marken till vad som då blir lyxradhus. Vad är det som pågår i vår kommun?
    För Lidingö Vänner
    Anders Ulfvarson

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *