Sent men efterlängtat besked om SFI för ukrainare

Debatt1 september 2023 kl 03.211

I mars i år lämnade Lidingöliberalerna in en motion där vi krävde att Lidingö Stad skulle erbjuda ukrainska flyktingar möjligheten att få lära sig svenska via SFI. Motionen har ännu inte behandlats av kommunfullmäktige.

I slutet av maj kom ett avvaktande remissvar från utbildningsnämndens ordförande Christer Mohlin (M).  Mohlin menade i svaret att det fanns en alltför stor osäkerhet i hur statsstödet skulle fördelas. Andra kommuner har varit betydligt mer snabbfotade. Redan i februari hade 39 kommuner beslutat införa SFI för ukrainare i varierande grad, enligt en kartläggning av Sveriges Radio.

Nu i augusti kom, till slut, det efterlängtade beslutet från utbildningsnämnden att ukrainare boende på Lidingö ska erbjudas svenska för invandrare (SFI). Det betyder att den styrande minoriteten nu ansluter sig till Liberalernas linje. Det är ett mycket välkommet besked för de ukrainare som tagit sin tillflykt till Lidingö.

Den som kan svenska kan få jobb. Språket ger jobb som ger egenmakt. Svenska språket är biljetten in på arbetsmarknaden vilket i sin tur minskar risken för utanförskap och psykisk ohälsa. Vi vet inte när eller om ukrainarna kommer kunna återvända hem men vi vet att goda kunskaper i svenska kommer hjälpa de som flytt till Sverige oavsett hur länge de stannar.

Beslutet i utbildningsnämnden betyder också att behandlingen av vår motion i kommunfullmäktige blir en formsak. Vi ser fram emot att ett enigt kommunfullmäktige visar sitt stöd till de ukrainare som flytt kriget genom att bifalla vår motion.

Erik Öberg (L), ledamot, Kultur- och fritidsnämnden
Suzanne Liljegren (L), ledamot, Utbildningsnämnden
Göran Tegnér (L), ledamot, Tekniska nämnden

Kommentarer

  1. Kära L,
    Kan vi inte också göra dem den tjänsten att vi döper om Ryska legaionens (och Ukrainska ambassadens) adress till ”Fria Ukrainas väg” eller dylikt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *