Seniorboendet Tor 2 blir inte av med M och LP i styret

Debatt28 juni 2023 kl 04.399

På sista fullmäktige innan sommaren väckte Centerpartiet frågan om Tor 2, ett till seniorboende i centrum, blev det tydligt att styret inte planerar för fler seniorbostäder från stadens sida.

Tor 2 har varit en stor valfråga under lång tid - att bygga fler icke-biståndsbedömda seniorbostäder i centrum för att möta kön till seniorboenden. I november 2022 stod 1156 personer i stadens seniorboendekön. Kötiden till området Tor bedöms vara upp till 8 år. Cirka 20 procent i kön önskar flytta in omgående eller de närmaste två åren

Under förra mandatperioden lovade M och LP att Tor 2 skulle byggas men detta före bryts nu. Joakim Jarnryd, som väckte interpellationen säger:

”Att det finns tillräckligt med seniorbostäder är viktigt för att skapa flyttkedjor som tillgängliggör småhus för familjer, skapar tillgängligt boende för äldre och för att minska ofrivillig ensamhet för äldre. Att äldre får anpassade boenden gör också att flytt till vård- och omsorgsboende kan senareläggas. Att det saknas ambitioner och planer från styret är oroväckande.”

I svaret på interpellationen säger styret att man planerar för fler biståndsbedömda vård- och omsorgsboenden, detta välkomnar Centerpartiet. Det är nödvändigt, men räcker inte utan måste kompletteras med planer för seniorbostäder.

”Bygg Tor 2 för våra äldre på ön!”Joakim Jarnryd (C), talesperson äldrefrågor

Kommentarer

 1. Vilken besvikelse att läsa, jag och många med mig antog naturligtvis att Tor 2 skulle bli av, det kändes som en självklarhet med tanke på önskemålen från Lidingös äldre. Nu verkar det osäkert och jag kommer att följa detta med stort intresse. Alla vet att de äldre blir fler och är vid bättre hälsa än tidigare och som KD-väljare vet jag att denna fråga är högt prioriterad också i det partiet.

 2. Det räcker inte med att säga ”vi är starkt kritiska” det måste till krafttag mot SL och deras nedmontering av kollektivtrafiken här på ön
  Kalla till ett offentligt möte med SL där också allmänheten får delta och ställ de ansvariga mot väggen för den flatheten som politikerna här på ön visade när buss 213/33 lades ner vill vi inte se igen

 3. En viktig fråga för den allt mer åldrande befolkningen på ön och som jag tycker, på olika sätt, borde ”lyftas gemensamt” av den samlade politiska oppositionen på Lidingö,

 4. Lyssnade på kommunfullmäktigedebatten i våras om än bara med ett öra och som jag minns det finns det mycket luft i den där kön och den faktiska väntetiden är cirka tre månader för ett seniorboende. I så fall inget mer akut problem.

  1. Då skulle du ha lyssnat på andra örat också! Att vi har en kö som dessutom ökar är ett problem i sig. Ett annat problem är att äldre på Lidingö med behov av boende nu ökar och kommer att fortsätta att öka. Att skapa nya boenden tar tid därför måste vi agera nu. Därför vill Centerpartiet Lidingö att arbetet med Tor 2 startas omgående. Detta var ju de flesta av Lidingös partier överens om under förra mandatperioden.

 5. En inte alltför långsökt tanke är att bostadsrätterna i Lidingö Centrum över tid kommer att bli seniorbostäder. Inte alla, men en stor majoritet, äger sitt boende idag och kan skala ned till bostadsrätt i Lidingö C och då också, i varje fall under en tid, slippa ett deprimerande boende bland andra gamlingar.

 6. Varför inte bygga Tor 2 ovanpå Stadshuset (men som en totalt åtskild byggnad arkitektoniskt). Hur svårt kan det vara?

 7. Den låga del av stadshuset som vetter mot Stockholmsvägen och som bl.a. inrymmer biblioteket kan enkelt byggas på med två/tre våningar och fortfarande vara ”småskalig och trevlig” i enlighet med Lex Källenfors. Arbetsnamnet bör dock ändras till Tor 0,2. Detta skulle inte nämnvärt förändra intrycket av stadshuset eftersom bottenplanet till påbyggnaden skulle behållas intakt med samma utseende som idag och huvudentrén numera är flyttad till Lejonvägen.

 8. Kan förstå att majoriteten är brydda över Tor 2. Bygger man inga hyresrätter åt unga eller folk i arbetsför ålder kan man inte gärna bygga seniorbostäder (hyresrätt). Skulle se illa ut.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *