(SD): Trygghet och säkerhet främst

Styrelsen för Sverigedemokraterna på Lidingö. På bilden saknas två ledamöter.
Debatt29 mars 2022 kl 04.022

Sverigedemokraterna Lidingö vill se ett konstruktivt respektfullt samarbete för att arbeta för framtidens Lidingö och hitta lösningar på problem. Vi sätter trygghet och säkerhet främst, för alla lidingöbor. Våld, hedersproblematik och åldringsbrott måste prioriteras högst. Vi fortsätter med full styrka att kämpa för att få polis stationerad på ön, men i väntan på detta, motionerar vi om bilpatrullerande ordningsvakter som har befogenheter som väktare saknar. Vi måste få bort narkotikan från Lidingö och vi eller vårt ungdomsförbund kommer, liksom poliser som jobbar med den typen av brott, aldrig att acceptera att det legaliseras. De som köper och missbrukar, även om det inte är regelbundet, måste få veta att konsekvenserna kan förstöra hela deras och deras närståendes framtid och att de bidrar till gängvåld, skjutningar och finansiering av terrorism. Det kan också innebära hinder från studier eller arbete, körkort, utlandsresor m.m. Vi vädjar därför till föräldrar, skola och de som misstänker att någon brukar narkotika att larma polis och eventuellt socialtjänst. För allas skull.

Våra äldre och personer med funktionsnedsättning, ska beredas ett värdigt och berikande liv, med det boende och den service de önskar, i största möjliga mån. De ska kunna erbjudas många olika aktiviteter och en bra gemenskap, ensamhet får inte vara påtvingad. Den värdefulla visdom som de äldre har, måste tas tillvara bättre. Ett måste är personal som kan prata svenska inom all äldreomsorg och utbildade demenssjuksköterskor ska finnas tillgängliga där de behövs.

Skolan ska vara en trygg plats för alla elever, personal och lärare. En plats för lärande, studiero och gemenskap. Alla elever ska kunna beredas goda möjligheter inför framtiden. I grundskolan, ska samtliga elever kallas till kurator minst en gång per termin. Elever som stör lektionerna och inte upphör med det efter en varning, ska omgående flyttas till särklass. Personal inom skolan, ska kunna kompetensutvecklas, ha stöd från och inlyssnande rektorer på sin sida. Vi önskar att alla föräldrar tillbringar en heldag på skolan, enligt ett rullande schema så att det varje dag finns minst en förälder på plats. Då skulle mobbing och farliga beteenden kunna upptäckas lättare i tid. Föräldraansvaret ska inte överlåtas på lärarna. Psykisk ohälsa, speciellt bland barn och unga, måste komma fram i ljuset så att det kan åtgärdas och förebyggas.

Allt miljöarbete ska ske med noggranna konsekvensanalyser. Byggande av bostäder på ön ska ske varsamt och vi ska inte bygga sönder Lidingö och förstöra våra naturområden. Ett hållbart klimat- och miljöarbete ska absolut inte påverka människors klimat eller miljö negativt i andra länder, som t.ex. att använda material som orsakar skövling av Amazonas regnskog, giftutsläpp från textilfärgning av kläder till lågpriskedjor, i floder, sjöar och vattendrag. Ett bättre medvetande om hur påverkan av miljö- och klimat innebär, gynnar alla, både i närtid och på sikt. Okunskap och naivitet är den största fienden mot såväl miljö som klimat. Trafikplanering och underhåll, får inte missgynna personer som är beroende av bil och saknar möjligheter att cykla, gå eller använda kollektivtrafiken.

Idrott och friluftsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla och inte bara för elitidrottare. Ett utbud som gynnar både äldre och yngre, funktionshindrade och fullt friska, ska vara en självklarhet. Vi vill se en öppen scen, gärna vid brofästet vid Islinge, där våra många musik- och teatertalanger kan framträda för publik. Gärna vid ett café eller en restaurang. Den så viktiga Föreningsgården i Larsberg måste också få fortsätta sin verksamhet och behövs det, bör staden bidra till hyreskostnaden.

Sverigedemokraterna Lidingö, vill också se att näringslivet på ön kan blomstra och växa. Vi föreslår en typ av ”Näringslivets hus” i Stockby, med små kontorsrum, en utställningshall, samt några övernattningsrum för företagsgäster. Det ska vara bra och trivsamt att driva företag på Lidingö och möjligheter för ungdomar till praktik och framtida arbete.

Ett gott samarbete i demokratins tecken, ska genomsyra viktiga beslut som tas i kommunen. Vi ska kraftsamla när det gäller och manifestationen för Ukraina, visade att det går med gemensamma insatser. Vi ska lyssna på kommunens medborgare och vårda deras åsikter och önskemål med hänsyn och respekt. Tillsammans kan vi göra det ännu bättre.

Styrelsen för SD Lidingö
genom Iréne Borgenvik gruppledare

Kommentarer

  1. Jag undrar mest om någon av de politiker som sitter i Stadshuset någonsin funderat över vilka som är deras uppdragsgivare? M har inte en susning – de har likt S nationellt över åren fullkomligt tappat kontakten med basen för deras ämbeten – de ser inga Lidingöbor och de funderar säkert på var de tog vägen. Slutsatsen blir lite som i Kafkas ”Slottet” att man tror man har ett uppdrag från någon men att varken tjänsten eller uppdragsgivaren går att finna/uppbringa!

  2. De flesta lokalpolitiker tjänar inte ett korvöre. Jag är gläds åt att känna igen namn från lågstadiet i debatten och dom är lika duktiga nu som dom var då. Jag gläds åt den lokala komptens som Vänsterpartiet och Miljöparitiet besitter. Riksdagsvalet kan bli riktigt intressant när NATO nu är den stora valfrågan. Lokalt kan M råka ut för en tjocksmock och i riksdagsvalet gäller samma sak SD för sitt velande i Nato-frågan.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *