SD: Säkerhet och trygghet viktigast

Debatt29 november 2021 kl 04.27

I Sverigedemokraterna Lidingös budgetförslag, ligger fokus på säkerhet och trygghet för alla kommunens medborgare. Hur mycket vi än önskar och kräver att få tillbaka polisstationen på ön, är ett faktum att polisen i dagsläget saknar resurser, både i personal och budget till detta. På Lidingö har vi stora problem med inbrott, stölder och inte minst droger bland ungdomar. Ett bra samarbete mellan myndigheter, socialtjänst, skola och allmänhet, når ganska långt för att öka säkerhet och trygghet.

I SD Lidingös budget är vi ganska eniga med majoriteten i mycket, men ökar anslaget till Kommunstyrelsen, för att bekosta bilpatrullerande ordningsvakter på Lidingö, speciellt kvällar och nätter. Inbrott, såväl bostads- som företagsinbrott är allvarliga och grovt integritetskränkande och ska förebyggas till varje pris. Lidingö ska inte vara en lekplats eller guldgruva för tjuvar. Ordningsvakter har större befogenheter än väktare och får bland annat gripa, visitera och avvisa. De utbildas och lyder under Polismyndigheten till skillnad mot väktare, som är anställda av privata vaktbolag och inte har större befogenheter än allmänheten. Vi vill också rikta en vädjan till allmänheten att vara en del av grannsamverkan, uppmärksamma och rapportera eller tipsa avvikande beteenden och personer eller bilar som rör sig i områden på märkliga tider, till polisen. Åldringsbrott, våldsbrott, sexualbrott, kvinnofridskränkning och all form av hedersrelaterad brottslighet är synnerligen grova brott och vi bör alla hjälpa till att stävja detta. Vi måste ta oss tid med att informera och uppmärksamma om risker till de äldre och hjälpa dem som behöver med information om var de kan få stöd och hjälp.

Bostadsbyggandet på Lidingö, ska ske varsamt. Vi vill se fler företag på ön och då måste också möjlighet för företagarna att bosätta sig här med sina familjer. Därför prioriterar vi byggandet av småhus, radhus med plats för familjer, för attraktivt boende för dessa. Sverigedemokraterna Lidingö, ser gärna också att det uppförs ett Näringslivets Hus, där företagare kan mötas, få olika service, ha mässor och kundmöten med mera. Lidingö Stad måste ständigt försöka förbättra företagsklimatet för alla typer och storlekar på företag, så att vi blir den attraktiva företagskommun vi är värd att bli.  

Sverigedemokraterna Lidingö ökar också anslaget till Utbildningsnämnden, för att bekosta en heltidsanställd kurator som kallar samtliga elever i grundskolan till obligatoriska samtal. Detta för att utröna om elevens matvanor, psykiska mående, eventuell mobbing m.m, för att i tid kunna åtgärda elevers ohälsa. Vi vill också ha ambulerande fritidspedagoger som t.ex. på raster, kan uppmärksamma icke önskvärda beteenden, mobbing, isolering etc, på skolorna och rapportera vidare till rektor. Elever som stör lektioner, ska utan dröjsmål flyttas till särklass, för att ge övriga elever studiero. Detsamma gäller elever med funktionsvariationer. De måste kunna få utbildas och utveckla sin kunskap i lugn och ro. Många har lyckats få ett arbete de klarar av och trivs med och det måste vara ett mål vi ska sträva efter hela tiden. Vi välkomnar också satsningen på särskilt begåvade elever och ser fram emot utfallet av detta.

Lidingös äldreboenden och de trygghetsboenden som är på gång, ska hålla hög kvalité. De boende ska få hjälp med att boka tjänster och betala endast för det de nyttjar. Maten ska vara välsmakande, nyttig och igenkännande. Sverigedemokraterna Lidingö har tidigare motionerat om att Power Plates, vibrationsplattor, ska införskaffas till boendena för att förebygga och lindra hälsoproblem. Regelbundna aktiviteter som tilltalar och främjar de boendes kreativitet, är ett måste. Nya kvalitativa boenden för de med funktionsnedsättningar är på gång, vilket vi välkomnar.

Snart är nya Lilla Lidingöbron i drift och med det så vore det önskvärt med t.ex. restaurang, café och en öppen scen vid brofästen på Lidingösidan. Lidingö har en lång tradition av mycket begåvade musiker och det skulle gynna alla parter om det fanns möjlighet för nya talanger att träna på att uppträda inför publik, på ett lättsamt sätt.

Underhåll såsom halkbekämpning och plogning på våra gator, gång- och cykelbanor, måste prioriteras för de gående som kanske inte har någon annan möjlighet till förflyttning. Viloplatser utefter promenadstråk ska hållas efter, så att det inte växer igen eller blir oframkomligt på annat vis.

Idrott och kultur är viktiga ingredienser för en rik fritid. Därför vill vi att beslut och bidrag till nya ridhuset i Stockby, till ny tennisplan i Kyttingeparken samt till Föreningsgården Larsbergs fortlevnad, prioriteras framledes. Sverigedemokraterna Lidingö vill också se att ungdomar som lider av psykisk ohälsa, ska på sidan av det som vården erbjuder, beredas möjlighet till att få professionell hjälp att skriva om sina tankar och problem,. Därför skjuter vi till extra medel för skrivarkurser för unga på kvällstid. Det kan hjälpa mycket att få kunnig guidning till sin text och ge en distans till problemet utan att förringa eller lyfta det offentligt.

Miljö- och klimatfrågan är omdiskuterad och i fokus. Det viktiga är att hålla sig till sans och förnuft och inte fatta förhastade beslut. Noggranna konsekvensanalyser är viktigt innan sanktioner införs. Vi måste också sluta skjuta dessa problem till ett annat land, eller någon annan del av världen. På Lidingö ska vi inte klappa oss själva på axeln för att överföra mycket större miljöproblem till andra länder på grund av vårt agerande. Vi måste tänka globalt för att göra verklig skillnad. Vår största utmaning nu, ligger i elproduktionen. Elpriset skenar, strömavbrott och svårigheter för företag att etablera sig på grund av elbrist, samtidigt som vi exporterar el till öststater och Danmark. Den enda rimliga miljövänliga lösningen på elbristen, är kärnkraft.

Iréne Borgenvik, gruppledare för Sverigedemokraterna Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *