SD får inte hyra lokal i Ansgarskyrkan

Debatt25 mars 2024 kl 04.1417
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?
Styrelsen för SD Lidingö genom
Göran Borgenvik, Ordförande Sverigedemokraterna Lidingö

Kommentarer

 1. Men snälla nån, en förening får upplåta/hyra ut sin lokaler till vem de vill, det handlar inte om demokrati, det är så enkelt att hela tiden dra demokratikortet. Ge er!

 2. Snälla rara?
  Hur mycket stats & parti bidrag får ni i SD, och ni påstår ju er också vara öppna & demokratiska?
  Men inte skulle väl nån muslimsk förening få hyra lokalaler av er?
  Men det är kanske skillnad?

  Det är väl självklart att Ansgarskyrkan, och andra, kan vägra hyra ut lokaler till tex föreningar/partier som inte delar deras värderingar.

  Hur lättkränkta får man vara?

  /LasseT

 3. Viktigare att fokusera på den sittande majoritetens tillkortakommanden om bron. Tvärtyst från M och lydpartierna LP och SD.

 4. Konstig reflektion av ett parti som bygger sin verksamhet genom att stänga ute personer,

 5. Ansgarskyrkan är en öppen kyrka där alla hälsas välkomna och en plats för fördjupning och reflektion. Alltsedan Ansgarskyrkan var ny för 27 år sedan har vi hyrt ut lokaler till föreningar, organisationer, politiska partier med flera. Det är en stor mångfald av organisationer, intressen och åsikter som varit representerade.
  När vi började uthyrningen fastställde vi också en policy för denna. Enligt den hyr Ansgarskyrkan enbart ut till organisationer som respekterar alla människors lika värde och inte diskriminerar någon.
  Ansgarskyrkan har följt denna policy och har under dessa 27 år bara behövt säga nej till en enda organisation, Sverigedemokraterna. Motiveringen är Sverigedemokraternas människosyn där partiet gör skillnad på vilka som är ”svenskar” och andra. Tydligt framkom denna diskriminerande syn i f.d. vice talmannen Björn Söders uttalande om att de nationella minoriteterna som judar och samer inte ska ses som svenskar. I mars i fjol uttalade sig ordföranden i justitieutskottet Richard Jomshof om att svenskarna håller på att bli en minoritet i Sverige – ett resonemang som förutsätter att det finns svenskar som inte är svenskar. ”Vi tycker att det riskerar att få allvarliga konsekvenser för samhället” kommenterade partiledaren Jimmy Åkeson. Detta är en människosyn som står i klar motsättning till den kristna människosyn som vår kyrka vårdar.
  Göran Borgenvik försöker härska genom att söndra när han använder Svenska kyrkan som ett vapen mot Ansgarskyrkan. Är det något vi kyrkor på Lidingö arbetar för så är det just att underminera denna sorts polarisering som blivit en alltmer normaliserad retorik.
  Vi i Ansgarskyrkan förvånar oss över den aggressivitet som Göran Borgenvik svarar med när vi säger nej. Samtalet om människosyn tar vi gärna. Du är välkommen, Göran, till oss för det samtalet!
  Ulf Bergsviker, pastor och församlingsföreståndare
  Sven Erik Wånell, församlingsstyrelsens ordförande

  1. All heder åt Ansgarskyrkans församling för den rakryggade hållningen. I samhället i övrigt förefaller det numera dessvärre vara alltmer sällsynt med gränsdragning gentemot SD. Den normaliseringsprocessen är djupt oroande.

   1. ”Normalisering” handlar om att SD är ett riksdagsparti med stöd av nästan var femte väljare. Visst kan man polarisera och ”dra gränser” mot en stor del av befolkningen. Men är det demokratiskt?
    Med det sagt gör naturligtvis Ansgarskyrkans församling som de vill.Till exempel säga ja till alla utom SD.

 6. SD det mest demokratiska partiet mot Svenska folket. Har Ni annan åsikt flytta. Är man demokratisk, ”lika för alla” punkt slut.

  1. Hej Britta! Jag tror det är fler som har svårt att följa andemening med ditt inlägg, kan du möjligen förtydliga/ utveckla denna så alla förstår?

 7. Dra in alla statsbidrag omgående och gör dom återbetalningsskyldiga för förra året.
  Religiösa samfund ska inte ha skattemedel.
  Om nu dom får skattemedel ska dom behandla ALLA likadant, som dom själva säger och skriver under på.
  Genom att vägra SD att boka lokal visar dom sina fascistiska tendenser. Människovärdet är alltså upp till DOM att avgöra.
  Omoraliskt, naivt, småaktigt och patetiskt.
  Skönt att jag gick ur kyrkan för 30 år sedan.

  1. Citat ”År 1998 ändrar riksdagen grundlagen för att bana väg för nya relationer. 1999 beslutar kyrkomötet om ny kyrkoordning och den 1 januari 2000 ersätts statskyrkan Svenska kyrkan av trossamfundet med samma namn – ett samfund bland alla andra i vårt land. Den månghundraåriga traditionen av nära relationer mellan stat och kyrka är därmed bruten.” Och – eftersom du är ovarsam med ordet : Citat ”Fascism är en form av auktoritär ultranationalism som karakteriseras av maktutövande via diktatur, förtryck av politiskt oliktänkande med strikt dominans över både samhället och individen. Fascismen är en revolutionär form av ultranationalism med nationens ”pånyttfödelse” som mål. För att förverkliga idén om en pånyttfödelse för nationen vill fascister skapa ett samhälle där människor som har vissa egenskaper och eller kvalitéer ska fylla det fascistiska samhället”. Byt ut ”pånyttfödelse” mot ”paradigmskifte” så har du minst sju(7) parametrar som beskriver ett parti som inte fick hyra lokal av en kyrka på Lidingö.

 8. 10 miljoner i bidrag till en kyrka? Vad gör kyrkan för de pengarna? SD ger jag inte ett skvatt för men vad gör en kyrka med 10 miljoner vill jag gärna veta.

  1. Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) delar ut totalt 63 miljoner till trossamfund (kristna och islamska), det är 46 samfund som får dela på detta stöd, däribland Equmeniakyrkan som tillsammans med Pingst och Romersk-katolska kyrkan får de störta bidragen. Bidragen är ett organisationsbidrag och motiveras från regeringens sida med att ett aktivt förenings- och samfundsliv på många sätt stärker det demokratiska systemet och ”att olika ideologier och trosriktningar, som verkar för att vårt demokratiska statsskick upprätthålls, stärks och utvecklas, också får goda möjligheter att göra sig gällande är därför av stor betydelse för vitaliteten i den svenska demokratin”.

  2. Equmeniakyrkan får totalt cirka 10 miljoner. För de pengarna bedrivs socialt arbete, ungdomsarbete med mera i mer än 600 församlingar runtom i Sverige. Drygt 2 miljoner av bidraget går till kostnader för lokaler (till exempel uppvärmning och underhåll).

 9. Vad jag kan se är villkoren för stöd allmänt hållna:

  Statsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som
  1. bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, och
  2. är stabilt och har egen livskraft.

  Vad som avses med punkten 1 är inte helt klart vid ett hastigt påseende men sannolikt är det något liknande de s.k. opinionsfriheterna i 2 kap. regeringsformen:

  yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
  informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
  mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
  demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
  föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
  religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

  Ansgarskyrkan lever väl upp till detta vill jag påstå.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *