Satsningar på barns och ungdomars idrottande

Foto: ingimage
Lidingö14 oktober 2021 kl 05.02

Lidingö ska ha ett rikt idrotts- och kulturliv och utbudet av aktiviteter och evenemang ska vara stort och brett. Budgeten för 2022 har ett särskilt fokus på barns och ungdomars idrottande genom satsningar på nya anläggningar.

Idrott och föreningsliv är viktigt för Lidingöborna och något som staden prioriterar. Särskilt fokus kommer att läggas på barn och framför allt ungdomar åldrarna 13-20 år. Detta med tanke på de negativa effekter och konsekvenser som coronapandemin inneburit för den äldre ungdomsgruppen med begränsningar av aktiv och meningsfull fritid. Därför satsar nu staden extra mycket, bland annat genom ungdomspengen, på att i samverkan med föreningslivet och egna enheter att få bar och ungdomar att återgå till en aktiv och meningsfull fritid efter pandemin. Nya anläggningar har invigts och planerats för att Lidingö ska bli en ännu bättre idrottsstad.

Sedan tidigare är det beslutat att en simhall ska byggas i Dalénum. Arbetet med att bygga den efterlängtade simhallen till Lidingöborna fortskrider under 2022 och snart kommer Lidingöborna kunna simma i en modern 25x25-metersbassäng med trampolin och i den nya multibassängen som kommer att ha höj- och sänkbar botten. Simhallen kommer även att omfatta ett familjebad för de allra yngsta samt café, friskvårdslokaler, simklubb och omklädningsutrymmen. Målet är att första spadtaget ska kunna tas under 2022 och att simhallen ska stå färdig under 2025.

Ett helhetsgrepp kring idrottsanläggningar på ön har tagits där den nybyggda gymnastikhallen på Torsviks skola, den pågående utvecklingen av Högsätra idrottscampus och den beslutade fullstora fotbollsplanen i Dalénum är viktiga pusselbitar. Precis som för Lidingövallen som nyligen kunde invigas är det viktigt med ett nära samarbete med föreningarna, miljö- och stadsbyggnadskontoret, teknik- och fastighetsförvaltningen, privata aktörer och allmänheten. Staden har även möjliggjort för, och stöttar ekonomiskt några föreningar att bygga idrottshallar vilket gagnar medborgarna. Under 2021-2022 kommer föreningar i samarbete med staden att bygga en handbollshall samt gymnastikhall.

Kulturen är liksom idrotten viktig för hälsan och livskvaliteten. I linje med det nya kulturpolitiska programmet fortsätter det nära samarbetet med Lidingös kulturaktörer för att skapa ett större och bättre kulturutbud. Lidingös stadsbibliotek fortsätter att vara en populär mötesplats för Lidingöborna. De uppskattade utställningarna i stadshusets öppna entréhall ska fortsätta i samarbete med Lidingökonstnärer. I musikskolan och Sagateatern får unga Lidingöbor möjlighet att utveckla och fördjupa sitt kulturintresse.

Vad gäller utbudet av kultur- och fritidsmöjligheter finns det goda möjligheter att höja målnivåerna 2021 och de två planåren därefter. För att erbjuda verksamheter med hög kvalitet analyseras kundernas nöjdhet löpande. Kulturavdelningen har regelbunden kontakt med Lidingös olika kulturaktörer och idrottsavdelningen möter idrottsföreningar, som under pandemin har gett staden goda betyg.

– Lidingöborna är i hög grad föreningsaktiva har ett stort idrottsintresse. Vi fortsätter skapa goda förutsättningar och att göra öns idrottsutbud ännu bättre genom ett stort fokus på nya anläggningar med nya Vallen, Torsviks idrottshall, fullstor fotbollsplan i Dalénum och den kommande simhallen som lysande exempel. Idrott, kultur och föreningsliv har stora positiva samhälleliga effekter, och nu fortsätter vi att arbeta för att yngre och äldre på Lidingö ska få ännu bättre möjligheter till idrott, kultur och meningsfull fritid, säger Filip Svanberg (M), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Pressmeddelande från Kultur- och fritidsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *