Satsningar på barn och elever i budgeten för 2022

Stad & Politik27 september 2021 kl 04.55

I utbildningsnämndens budget för 2022 prioriteras satsningar på grundskolan och förskolan. Lidingös barn och elever har generellt goda kunskapsresultat och är trygga i sina verksamheter. Målet för 2022 är att ytterligare höja resultaten, stimulera barn och elever att nå sin fulla potential, öka likvärdigheten och stärka tryggheten.

Utbildningsnämndens uppdrag är att ge Lidingös barn och elever en god utbildning och bra start i livet. Undervisningen ska förmedla kunskap och bildning till Lidingös elever och möta varje elevs behov.

– Alla barn och elever ska ha tillgång till en trygg och god utbildning och jag är glad över att vi i budgeten för 2022 särskilt satsar på barnen och eleverna i skolan och förskolan. En god undervisning redan från förskolan främjar ökade skolresultat i grundskolan som i sin tur ger varje individ en större valmöjlighet att komma in på valt gymnasieprogram och välja sin väg i livet, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i utbildnings-nämnden.

Under 2022 fortsätter satsningarna på bland annat fler utbildade förskollärare, språkutveckling, specialpedagogisk kompetens, flexibla undervisningsmiljöer med moderna lärverktyg i grundskolan, kompetensutveckling och satsningar på skolbiblioteken. Dessutom fortsätter arbetet med trygghetsprogrammet och handlingsplanen för särskilt begåvade barn och elever ska ge alla elever möjlighet att bli bemötta och utmanade utifrån sina individuella behov. Slutligen satsas på hälsa och rörelse genom bland annat att fler små planer anläggs på skolgårdarna, ett ökat antal gymnastiktimmar på gymnasiet och samverkan med barn- och elevhälsan.

Pressrelease från den politiska majoriteten

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *