Satsa på solenergi på ön – Lidingö bland de sämsta

Debatt8 augusti 2022 kl 04.076

Att Lidingö ligger i botten i solenergi per invånare i både länet och landet duger inte. Centerpartiet vill satsa på solenergi under kommande mandatperiod.

Mätt i effekt solel per invånare ligger Lidingö på plats 265 av 290 kommuner, det visas i Solcellstoppen från Svensk solenergi. 25 kommuner är sämre och 264 är bättre. Även inom Stockholms län är vi näst sämst. Solna ligger före oss trots att de har mindre tak per invånare eftersom de bor i höghus. Lidingö med sina många tak borde ligga högre!

Centerpartiet vill se mer närproducerad el som minskar sårbarhet och ökar tillgång till förnyelsebar el som exempelvis behövs när allt fler köper laddbilar.

Vi vill att kommunen går före och satsar på mer solenergi under nästa mandatperiod:

- Installera solenergi på kommunala fastigheter, vi föreslår investeringar på 4 mnkr per år i tre år.

- Uppdrag till kommunala fastighetsbolag att installera solenergi på sina fastigheter.

- Skapa en solcellspark vid Breviksbadet för energiproduktion och uppvärmning av badet.

- Sätta solenergi på skärmtak över parkeringar med laddstationer för elbilar.

När grannen sätter upp solenergi ökar chansen att fler i området gör det. Därför måste det vara lätt och bygglovsfritt med solceller, även i kulturmiljöområden. Vi vill att det bara ska krävas bygglov på k- och q-märkta byggnader. Denna mandatperiod har vi sett exempel där fastighetsägare fått nej bara för att fastigheten ligger bredvid en kulturhistoriskt intressant byggnad. Det är inte ok. Det är dags för ett solcellslyft på ön!

Gabor Sebastiani (C), kandidat i kommunvalet
Patrik Buddgård (C), gruppledare

Kommentarer

 1. Äntligen ett konstruktivt förslag som är realistiskt och nödvändigt. Moderaterna har inte visat nåt intresse, snarare tvärtom och försökt skrämma befolkningen om vindkraftverk! För moderaterna finns bara kärnkraftverk som de kan bygga på nolltid vilket är beklämmande, felaktigt och dumt!
  Vi som är lite äldre minns Tjernobyl, Harrisburg, Fukoshima m.fl. och nu riskerna med kärnkraften i Ukraina. Det finns mängder av skäl att avstå kärnkraft vilket kloka, intelligenta människor inser. Alltså, bygg ut den gröna elkraften även på Lidingö – Den gröna ön!

 2. Ja, bra förslag av Centern, och som vanligt är Källenfors & Co redan på den läktare de bör vara de närmaste mandatperioderna.

  Har solpaneler själv sedan flera år och på årsbasis producerar vi omkring lika mycket som vi förbrukar.
  Men, Ibb, du missar fullständigt att det krävs en mix av energislag. 90% av vår solelsproduktion kommer under perioden april/maj till september då vi förbrukar som minst. Resten av året är vi beroende av annan el. Följdaktligen säljer vi i stort sett all solel vi producerar och köper all vi förbrukar.

  Vilka fossilfria energislag som klarar kontinuerlig leverans menar du Ibb vi kan gå över till?
  Sol? Nej, av ovanstående resonemang.
  Vind? Nej, fungerar bara när det blåser och medför miljöproblem i form av vibrationer och ljud för både människor och djur.
  Vågkraft? Möjligen till havs, men det är som bekant inte tillräckligt med vågor runt Lidingö
  Tidvattenkraft? Nej, inte tillräcklig variation ebb/flod längs våra kuster
  Vattenkraft? Absolut, men inte på Lidingö. Dessutom är de älvar som kan byggas ut redan utbyggda och nya anläggningar skapar oåterkalleliga skador på naturen.
  Kärnkraft? Givetvis. Fullt fungerande anläggningar finns redan tillgängliga och fler bör byggas då de kan bidra till att drastiskt minska CO2 utsläppen. Säkerheten är naturligtvis viktig att ha koll på. Vilket vi har haft under lång tid och det finns ingen anledning att tro att vi inte kommer att ha det fortsättningsvis heller. Märk att kraftverket i Fukushima stod emot en av de kraftigaste jordbävningar som någonsin uppstått följt av en av de största tsunamis som uppmätts Det som gjorde att olyckan till slut uppstod var att reservkraften till verket slogs ut. Det är alltså fullt möjligt att konstruera en anläggning som kan klara situationer som dessa, och Sverige är som bekant inte i ett jordbävningsområde.
  Vi behöver alltså en god mix av energislag om vi både ska klara klimatmålen, övergång till elektrifiering och minska beroendet av Ryssland (som vi indirekt är då elhandeln är samordnad över gränserna). Att blunda för ett väl fungerande och billigt energislag som kärnenergi är ju lika klokt som att sticka huvudet i sanden.

 3. Kära Johan!
  Vi har fortfarande kärnkraft som dessutom kommer att drivas mot 2040, glöm inte det. I en debattartikel i Aftonbladet idag av docent Max Åhman vid Miljö o Energisystem vid Lunds universitet, kan man läsa en mycket väl formulerad artikel om Sveriges behov de närmaste fem åren. Behoven dessa år är: 1.utbyggd eldistribution, 2.utbyggd vindkraft 3.system för energilagring, inget annat är realistiskt. Kärnkraft kan sedermera komma ifråga om produktionspriset kan sänkas och beslutsprocesserna ändras. Ny kärnkraft är inte genomförbart förrän tidigast 2035, vilket är på tok för sent i den akuta situation vi befinner oss i. Att jag sedan inte vill ha kärnkraft får väl stå för mig som levt i 70 år och upplevt en del incidenter. Du är antagligen ung och naiv?

 4. Helt enig med dig Ibb att distributionsnätet måste förnyas och byggas ut samt att vi måste finna lösningar för energilagring. Med det sistnämnda kan man dra nytta av den solenergi som kan produceras, men inte förbrukas under den ljusa tiden. Det är dock utmanande både ur ett tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Tekniskt då de flesta nuvarande lösningar bygger på jordartsmetaller som bryts under minst sagt tveksamma former i tredje världen, miljömässigt då dessa gruvor skapar enorma ingrepp i naturen och ekonomiskt då de inte är ekonomiskt försvarbara utan subventioner. Det är av den anledningen vi valt att avstå energilagring för vår egen anläggning.
  Men teknik kan utvecklas över tid, och det finns möjlighet att bryta mineraler även i Sverige även om det politiska intresset är lågt. Med alternativ teknik och ökad efterfrågan kan säkert kostnaderna gå ner. Det återstår att se. Realistiska lösningar finns hursomhelst inte de närmaste åren.
  Jag är visserligen inte 70, men väl över 45. Kanske är jag naiv, oklok och ointelligent som du uttrycker det, men det får står för dig. Jag känner dig inte och varken kan eller vill uttala mig om din person, men ditt resonemang kan jag bemöta. Och ditt resonemang om vindkraft är verkligen naivt. Alla vill ha det så länge det byggs någon annanstans. Och så länge det förblir så kommer inte tillräckligt många turbiner att installeras.
  Men oavsett så kvarstår problemet att de inte genererar någon energi alls när det är vindstilla. De kräver dessutom massivt underhåll och har kort livslängd. I ett större perspektiv är således vindkraften en både dyr och otillförlitlig lösning.
  Fossil energi är naturligtvis utesluten så det enda logiska alternativet som finns idag, om vi inte ska frysa i mörkret, är att ta de i förtid nedstängda kärnreaktorerna i drift igen.

 5. De stora riskfrågorna kvarstår som du kanske inte förstår:
  1. Slutförvaring av kärnbränslet är ytterst osäkert sett över tid. Ett olöst problem som forskarna fortsatt diskuterar.
  2. Risken för allvarliga incidenter i kärnkratsanläggningarna, t.ex. kylvattnet.
  3. Risken för terroristsabotage, krig etc. som kan bli förödande.
  Jag minns mycket väl hur människor reagerade då tidigare nämnda haverier hände. Det var i det närmaste skräck i samhället och opinionen mot kärnkraft vände drastiskt. Det kan hända igen! Jag vill heller inte skjuta de problem vi skapar till nästkommande generationer, det är en hederssak. En ytterligare åtgärd som sällan diskuteras är att vi självklart tvingas minska vårt elanvändande i framtiden. Det är en känslig fråga men blir helt nödvändig. Jag som växte upp på 1950-talet brukar säga att den levnadsnivån var helt ok, vi hade det bra och förbrukade en bråkdel av vad vi gör idag. Men frågan är för tidig att väcka idag, men den kommer.

 6. Suzanne Liljegren (L), kommunalråd Göran Tegnér (L); gruppledare i teknik- och fastighetsnämnden Jesper Ingre (L), ersättare i teknik- och fastighetsnämnden skriver:

  Liberalerna om lokal solenergi

  Angående den förnybara, lokalproducerade och ekonomiskt gynnsamma el som solceller ger, gör Centerpartiet ett nummer av att Lidingö jämfört med både hela landet och resten av länet har färre solceller installerade.

  Det stämmer, men det finns en enkel anledning till det. Tidigare har solceller främst satts upp på villatak samtidigt som Lidingö (även om man kan tro motsatsen) har lägre andel villor än nästan alla andra kommuner i länet. Skillnaden i solenergi mot rikssnittet är dock ganska låg, bara 15%. Samtidigt har det de senaste fem åren byggts tre gånger så mycket solenergianläggningar per invånare på Lidingö som i landet som helhet.

  Vi är på god väg att inte bara ta in försprånget, utan även gå förbi. Vad vill då Liberalerna göra för att sätta ytterligare fart på utbyggnaden?
  • Lidingö stad skall fortsätta att sätta upp solceller på de kommunala fastigheternas tak – vilket idag regelmässigt görs. Både den nya simhallen och framtida kommunalt ägda hus bör förses med solcellstak.
  • Lidingö stad beslutade nyligen om att sätta upp 120 snabbladdstolpar för elbilar på kommunal mark- i en första etapp. Vi vill gå vidare med fler etapper.
  • Vi vill fortsätta dämpa trafikbullret och försköna Lidingö bl a genom överdäckning av ”Torsviksdiket”.

  Lidingöborna själva bidrar med minskat buller genom att allt fler kör elbilar. Under första kvartalet i år var sex av tio nyregistrerade bilar i Lidingö rena elbilar eller laddhybrider.

  Att bygga skärmtak över parkeringar bedömer vi dock varken vara kostnadseffektivt, tekniskt lämpligt eller särskilt estetiskt tilltalande.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *