Satsa på miljön – för ett liv på ön

Redaktionella annonser5 september 2022 kl 00.45

Miljöutmaningarna finns på både global och lokal nivå och det är dags för Lidingö att öka sin ambitionsnivå inom flera områden. Att snabba på klimatanpassningen, förbättra vattenkvaliteten på och runt Lidingö samt värna den biologiska mångfalden ger direkta fördelar för oss lokalt. Dessutom måste vi dra vårt strå till stacken i den globala klimatomställningen.

Utgångsläget för Lidingö är gott. Våra stora skogar och grönområden är en stor styrka. De ger oss ett skydd mot klimatförändringarna eftersom träd och grönska har en mycket god förmåga att suga upp vatten vid stora skyfall och översvämningar. De bidrar också till att hålla våra utsläpp av växthusgaser nere genom att träd, grönska och våtmarker binder dessa gaser. Även den biologiska mångfalden gynnas. LidingöPartiet har alltid fokuserat på att värna vår gröna sköna ö. Det är viktigt att fortsätta med detta. Vi får inte urholka naturens egen förmåga att hjälpa oss med klimat- och miljöutmaningarna, säger Mikael Sens, talesperson i klimat och miljöfrågor för LidingöPartiet.

Den globala teknologiutvecklingen på miljöområdet är dessutom mycket snabb just nu. Så sent som för några år sedan var räckvidden för en elbil ca 30 mil. Idag finns det ett flertal bilmodeller från olika tillverkare som lätt klarar mer än 60 mil. Nya solpaneler ger en allt högre verkningsgrad samtidigt som stordriftsfördelar driver ner enhetskostnaden. Vi vill skynda på utbyggnaden av laddningsinfrastruktur och användningen av solenergi på ön, säger Anders Paulsen, kommunalrådskandidat för LidingöPartiet.

Det finns många Lidingöbor som är både engagerade och kunniga i miljöfrågor. LidingöPartiet vill att staden tar initiativ till regelbundna miljökonferenser till vilka alla Lidingöbor som är intresserade av att höja sin kunskapsnivå eller vill bidra till vårt gemensamma kunskapslyft ska vara välkomna. Självklart ska exempelvis representanter från industrin inom relevanta spjutspetsteknologier och från andra kommuner som är ledande på miljöområdet bjudas in som föredragshållare. Vi räknar givetvis med att alla politiska partier, naturföreningar och andra nätverk på ön också kommer att deltaga aktivt. Låt oss tillsammans se till att tempot i Lidingös klimat- och miljöarbete ökar, avslutar Mikael Sens.

Läs fler inlägg från LidingöPartiet:

Om fotbollsplaner

Om trängselskatt

Om fler poliser och fältassistenter

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *