Sänkt skatt och nytt budgetdirektiv

Stad & Politik29 maj 2019 kl 06.02

På måndagen presenterade Lidingömajoriteten sitt förslag till budgetdirektiv för 2020. I en pressrelease skriver man ”Trots att ekonomin ser kärvare ut framöver så anser styret att det finns utrymme för en skattesänkning på 30 öre per intjänad hundralapp och samtidigt fortsätta att leverera en god kvalitet till Lidingöborna”. Dessutom förändras styrmodellen för staden för att vara ännu bättre rustad inför en framtida lågkonjunktur.


– Vi har sett att en ännu tydligare styrkedja genom hela Lidingö stad har behövts från de politiska målen, visionen, värdeord, inriktningsmål och ner till nyckeltal på förvaltningsnivå. Vi gör därför om styrmodellen för staden så att den politiska viljeriktningen med fokus på kärnverksamheten får genomslag. Ett tydligare fokus och större effektivitet möjliggör att skatten sänks med 30 öre, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Den nya styrmodellen innebär att antalet verksamhetsmål minskas ner kraftigt och mer fokus läggs på de mål som gör störst skillnad för Lidingöborna.
– Fokus inom Omsorgs- och socialförvaltningen kommer ligga på att få ännu fler i arbete samt att säkerställa en fortsatt god omsorg för äldre och funktionsnedsatta. Vi ser bland annat att planerna på ett nytt trygghetsboende på Lidingö ska konkretiseras allt mer under 2020, säger Birgitta Sköld (LP), kommunalråd och ordförande för Omsorgs- och socialnämnden.

Inom skolan kommer verksamhetsmålen fokusera på höga meritpoäng, att ännu fler ska ha godkända betyg när de går ut grundskolan samt att skolan ska vara trygg på Lidingö.
– Det finns en tydlig koppling mellan att eleverna känner sig trygga i skolan och att de klarar kunskapsmålen. Därför prioriterar vi tryggheten i skolan och fokuserar på lärandet. Varje elev ska få det stöd den behöver för att utvecklas. Genom nära samarbete med forskningen och genom att använda den nya tekniken är det möjligt att ge elever möjlighet att utvecklas på bästa möjliga sätt, säger Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande för Utbildningsnämnden.

Tryggheten på ön är ett annat område där Lidingömajoriteten vill satsa.
– Lidingö är en trygg plats att bo och leva, men vi ser att allt fler känner sig otrygga. Det tar vi på allvar och därför ser vi att trygghetsvandringar för att snabbt åtgärda ovårdad växtlighet, klotter och skadegörelse är viktigt. Vi ser även att kameraövervakning och fler väktare kan bli aktuellt vid behov, säger Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande för Teknik och fastighetsnämnden.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *