Samverkansöverenskommelsen med polisen äntligen nära målet

Debatt30 maj 2022 kl 05.043

Nu verkar Lidingö äntligen vara på väg att få sina egna områdespoliser! Lidingöpartiet säger därför JA till förslaget till ny samverkansöverenskommelse som förhandlats fram mellan Lidingö stad och Polismyndigheten.

Det som gör detta förslag till samverkansöverenskommelse så mycket bättre än tidigare förslag är att polisen nu äntligen gått med på Lidingöpartiets förslag att ha med en bilaga till överenskommelsen där lokalpolisområdeschefen skrivit ner sina planer på hur Lidingö ska få sina områdespoliser. Det kommer att ske genom att resurser successivt överförs till Lidingö för att utveckla funktionen områdespoliser på Lidingö under 2022 och 2023 och framåt. Polisen har också lovat att se över hur nyttjandegraden för Lidingö polisstation kan utvecklas för Lidingös behov. Polisen understryker särskilt hur viktig den lokala förankringen är för ett framgångsrikt polisarbete, en kunskap som bara kan uppnås genom lokalt arbete.

Trägen vinner brukar man säga. Det är snart två år sedan en enig kommunstyrelse på Lidingöpartiets initiativ skrev under en petition till Polismyndigheten där staden krävde att minst två områdespoliser skulle avsättas för Lidingös behov. Nu ser det till och med ut som att det kan bli fler än två, något som vi naturligtvis hälsar med stor tillfredsställelse.

Planen är att den nya samverkansöverenskommelsen ska godkännas på kommunstyrelsens möte den 7 juni. Vi hoppas att så också blir fallet.

Lidingöpartiet vill redan nu hälsa de nya områdespoliserna hjärtligt välkomna till Lidingö och vågar lova att staden kommer att ge de nya områdespoliserna sitt fulla stöd i deras viktiga och efterlängtade arbete.

Lars H Ericsson
Ordförande i Lidingöpartiet 

Birgitta Sköld
Vice ordförande i kommunstyrelsen (LP)

Kommentarer

  1. Äntligen! Sverigedemokraterna Lidingö säger också JA! Vår envishet bar frukt, så detta är en bra början! Vi hoppas att det leder till ännu mer polisiär verksamhet på Lidingö, det är fortfarande många kommuner i Sverige med färre invånare än vi har här på ön, som har kvar sin polisstation. Vi Sverigedemokrater vill också att man ska kunna lämna in hittegods, så hoppas att det kan bli ändring i hittegodslagen, så att stadshuset kan ta emot upphittat gods.
    Våldet får aldrig segra! Vi måste också med alla medel hjälpa till att få bort narkotikamissbruket bland ungdomar. Varje köp av narkotika, bidrar till nya inköp av vapen och finansiering av terrorism.

    Iréne Borgenvik, gruppledare SD Lidingö, Göran Borgenvik, ordf SD Lidingö

  2. https://www.expressen.se/debatt/polisens-organisation-ar-ett-haveri-utan-dess-like/
    Länken pekar på det totala haveriet som beror på att polisledningen gjorde sin egen tolkning av polisens omorganisation.I stället för att genomföra en småskalig polisverksamhet med områdespoliser blev det en absurd centralisering och en förbluffande militarisering. Det skapade problemen i utanförskapsområden men även i andra områden upplevdes polisen allt längre bort från människorna

    Det är detta som Lidingöpolitikerna kämpat hårt emot. Nu har kritiken mot högsta polisledningen medfört att man känner sig tvingad att gå lokalpolitikerna till mötes- men inte fullständigt. Fyra områdespoliser och mera lokal polisverksamhet i f.d. Lidingö Polisstation är ett stort steg framåt. Då vi just denna vecka ser det skriande behovet av poliser till offentliga sammanhang inser vi den framtida faran att alla tillgängliga poliser kan tas i anspråk- även de som kallas områdespoliser !

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *