Samtliga partier: Busslinje 233 behövs!

Buss 233. Arkivbild Lidingösidan.
Stad & Politik3 december 2019 kl 06.56

I en gemensam pressrelease från samtliga partier i kommunfullmäktige har man enats om att indragningen av busslinje 233 mellan Rudboda och Larsberg är inte bra.

Linjen har stor betydelse särskilt för skolelever och äldre, då linjen ger direktförbindelse mellan flertalet skolor, idrottsanläggningar och matbutiker. Lidingö stad vill istället se ett bättre utbud av turer för busslinjen – en vilja som stöds av samtliga partier på Lidingö.

Redan i våras påpekade Teknik- och fastighetsnämnden på Lidingö att en undermålig analys av behovet av busslinje 233 hade gjorts. I Trafikändringsremissen från regionen går att utläsa att det är få som väljer att resa med linje 233 och att den därför kommer avvecklas. Det är tydligt att det handlar om en självuppfyllande profetia då linjens busstrafik kraftigt reducerats sedan 2015. Att linjen har fått färre resenärer är en naturlig följd av kraftigt försämrad turtäthet med bara sex avgångar per dag.

Busslinje 233 är den enda tvärförbindelse som binder ihop de nordöstra delarna av Lidingö med de södra delarna, en sträckning som annars saknar alternativa resvägar med rimliga restider. På sträckan ligger flera skolor, idrottsanläggningar, matbutiker samt S:ta Annagården där en omfattande barn- och ungdomsverksamhet bedrivs.   

Genom att dra in linjen helt innebär det att personer som vill åka med kollektivtrafiken denna sträcka tvingas göra ett bussbyte i Lidingö centrum. Den omvägen tar 40 minuter, men för de resande trafikanterna upplevs omvägen längre än så i och med bytes- och väntetiden. Det är många som drabbas, något som även många av Lidingös näringsidkare uttrycker, vad gäller kunders och anställdas möjlighet att åka kollektivt.

För individer som har tillgång till bil kanske inte detta anses vara ett stort problem, men medborgarna måste erbjudas en möjlighet att resa kollektivt. Alla har inte tillgång till bil. En indragning av busslinje 233 är inte förenlig med målet om ett ökat hållbart resande. Dessutom kommer indragningen främst drabba barn och unga samt äldre.

Därför är det en enat kommunfullmäktige som säger nej till en avveckling av busslinje 233. Vi vill istället att den ska utvecklas till en livskraftig tvärbusslinje.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd
Patrik Sandström (MP), oppositionsråd
Patrik Buddgård (C), gruppledare
Daniel Larson (S), gruppledare
Iréne Borgenvik (SD), gruppledare
Jonas Lundgren (V), gruppledare

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *