Så vill vi ha Hälsans Hus i Högsätra

Debatt6 april 2020 kl 06.373

Lidingö vänner fortsätter undersökningen av Region Stockholms primärvårdsstrategi för åren 2019–2025. Navet i den framtida vården utgörs av vårdcentralen. Den är basen för den framtida primärvårdens funktionssätt. Med ett välplanerat Hälsans Hus kan målet om en god tillgänglighet nås.

Hälsans Hus blir ett centrum för primärvård och äldreomsorg och utgör ett komplement till vårdcentralerna på Lidingö. Samverkan med andra vårdgivare inom Hälsans Hus ger effektivitet, nyttjar offentliga och privata resurser på ett bättre sätt och ger underlag för jourverksamhet.

  • Det nya Hälsans Hus innehåller husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.
  • Jourverksamhet ingår i Hälsans Hus och i samverkan med andra vårdgivare på Lidingö.
  • Det finns psykiatrisk verksamhet som omfattar beroendevård, barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet (BUP), socialpsykiatri och specialist mottagningar.
  • I Hälsans Hus ingår en äldrevårdscentral för förebyggande vård och rehabilitering av äldre. Det sker i samverkan med Högsätra äldreboende för utnyttjande av kompetens, resurser och jour.
  • Hemsjukvård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) lokaliseras till och administreras från Hälsans Hus.
  • Lokaler för rehabilitering och bad för fysioterapi finns inom Hälsans Hus.
  • I Hälsans Hus finns en bostadsdel där ett våningsplan utformas så att patienter som skrivs ut från akutsjukhusen kan korttidsmellanlanda här innan de återgår till sin bostad.
  • I Hälsans Hus inryms del av stadens social- och omsorgsverksamhet och administration av hemtjänsten i den utsträckning som logistiskt och geografiskt ger bäst effektivitet.

Hälsans Hus är en sammanhållen byggnad med gemensamma ytor för hälso- och vårdverksamhet som apotek, fysioterapeuter, tandläkare. Byggnaden är ett uttryck för modern och framtidsinriktad vård och omsorg. Den är lättillgänglig (buss, tåg, parkering, cykel), ligger centralt vid torget och mitt i stadsdelen Högsätra. Den är nära Larsberg och  Dalenum och blir en positiv symbol för  Högsätra och ett stort lyft för stadsdelen.

För Lidingö Vänner
Anders Ulfvarson
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz

Kommentarer

  1. Vore bra med också någon form av närakutmottagning där, i st. för att behöva åka till Danderyds sjukhus!

  2. Min dotter bröt benet och vi fick åka jojo över halva stan för att få vård. Alla var väldigt bra och kompetenta som vi mötte, vården vi fick var super, men är det rimligt och effektivt för en sådan enkel skada? Borde det inte kunna lösas på en och samma plats? Först mötte vi husläkaren på Lidingö, som skickade oss till röntgen på Sophia Hemmet, som sedan skickade oss vidare till barnakuten på Astrid Lindgren. Tre platser, tre registreringar, tre väntetider. Tre läkare och sex sköterskor (lågt räknat) – för ett benbrott. Som tur är hade jag tillgång till bil, men hur gör man annars? De som inte har bil eller råd att ta taxi till tre olika ställen? Ska man åka kommunalt över halva stan tillsammans med ett barn med brutet ben? Hur är det tänkt? Att en rik kommun som Lidingö med över 50 000 inv inte har råd med ett tillgängligt sjukhus för enklare skador, det förstår jag inte. Istället bidrar vi till att täppa till de hårt belastade akutsjukhusen inne i stan. Snälla, tänk om.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *