Så tycker Lidingöborna om öns skolor och förskolor

På Käppala skolgård står Lars Anderssons "Älgen".
Lidingö4 maj 2023 kl 04.12

Nu är resultaten från årets brukarundersökning i grundskola, förskola, pedagogisk omsorg och anpassad grundskola publicerade. Undersökningen genomförs årligen och innebär att elever och vårdnadshavare får tycka till om sin verksamhet. Den är ett viktigt underlag för att utveckla och höja kvaliteten i verksamheterna på Lidingö.

Den 16 januari till 10 februari genomförde Lidingö stad en brukarundersökning där vårdnadshavare till barn i förskola, pedagogisk omsorg och anpassad grundskola och elever i årskurs 3, 6 och 9 fick svara på frågor om vad de tycker om sin verksamhet. Syftet med undersökningen är att få ett underlag till det systematiska kvalitetsarbetet. Enkätresultaten används för att följa upp läroplanens mål och för att täcka upp för sådant som inte går att fånga upp genom annan statistik.

Resultatet av undersökningen finns publicerat på stadens webbplats och där kan du läsa om just din skola, förskola eller pedagogisk omsorg. Läs mer här.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *