Så ska du använda munskydd och andningsskydd

Lidingö11 januari 2021 kl 06.19

Experten inom personlig skyddsutrustning och Lidingöbon Krister Forsberg ger här en vägledning om val och användning av ansiktsmasker, det vill säga munskydd och andningsskydd, för att inte smitta andra och själv bli smittad av virus.

Virus sprids när människor hostar, nyser, sjunger, talar och andas. Vid val av ansiktsmask är det viktigt att förstå skillnaden i användning. Munskydd är primärt avsedda reducera utsöndring av virusfyllda droppar för att minska överföring av viruset mellan individer.

Andningsskydd är primärt avsedda skydda andningsvägarna mot exponering av viruset i form av aerosoler. Andningsskydd används framförallt inom sjukvården där risken är hög att utsättas för virus. Personer tillhörande riskgrupper med vana att vidta nödvändiga åtgärder och sannolikt inte bär på smitta, bör överväga val av andningsskydd, när man vistas inomhus, till exempel i matvarubutiken eller tillsammans med nära och kära.

Nyttan är störst när användning av munskydd är obligatorisk i inomhusmiljöer där människor vistas dagligen, inklusive kollektivtrafiken. Smittan sprids lättare mellan människor i dåligt ventilerade miljöer.

Visir ersätter inte munskydd. De är avsedda skydda ögonen och mot stänk. Korgglasögon är ett bättre alternativ för skydd mot virus.

11 tips på hur du ska använda munskydd

1. Ditt munskydd bidrar till att skydda andra i din närhet, att insjukna i Covid-19. Munskyddet är en barriär mot droppsmitta att nå andra.

2. Hålla avstånd räcker inte om du tillbringar tid inomhus med smittad person. När alla bär munskydd uppnås kombinerad filtereffektivitet.

3. Även om du inte känner dig sjuk bör du bära munskyddet inomhus där andra vistas och i kollektivtrafiken. Man är som mest smittsam två dagar före visat symtom.

4. Dosen (koncentration x tid) virus du utsätts för kan vara avgörande. Munskyddet reducerar koncentrationen av virus från utandningsluften.

5. Ansiktsmasker (munskydd eller andningsskydd) finns i olika modeller och material, men fungerar generellt på samma sätt. Materialet, dvs lager av textilfibrer fångar stora och små luftburna partiklar, kallas aerosoler som kan bära på viruset. Processen kallas filtrering.

6. PASSFORM och FILTEREFFEKT avgör användbarheten hos skyddet. Andningsskydd sitter tätt mot ansiktet medan munskydd sitter relativt löst mot ansiktet. Läckage kan uppstå runt munskyddets kanter. Skägg orsakar läckage hos bägge skydden.

7. Munskydd och andningsskydd med stor yta skapar stor andningszon och därmed större yta som fångar in viruset.

8. Tätt vävt bomullstyg i flera lager är ett vanligt material i de munskydd som WHO och CDC rekommenderar. För att öka filtereffekt bör det tredje lagret vara gjort av syntetisk fiber (vit non-woven polypropen)

9. Stora partiklar >500 nanometer fångas lätt upp av fibern i materialet. De minsta partiklarna <100 nanometer studsar runt tills de fångas in.
Medelstora partiklar 100 – 300 nanometer är svårast att filtrera. De följer luftflödet runt syntetfibern, men absorberas i bomullsfibern.

10. Munskydd räknas inte till andningsskydd som är avsedda minimera exponering av små partiklar – aerosoler. Ett andningsskydd med FFP3 filter filtrerar minst 99 % och FFP2 minst 94 % av alla luftburna partiklar som är 300 nanometer eller större.

11. Även om munskydd inte är lika effektiva som andningsskydd reducerar de överföringen av smitta. Ju fler lager tyg desto högre filtereffektivitet. Munskydd i ett lager tyg, vanliga inom vården är avsedda skydda mot stora droppar. Typ I: 95 % bakteriell filtrering och Typ II: 98 % filtrering. Välj Typ II skydd för reducering av smittöverföring. Slängs efter användning.

Filtereffekten ökar med flera lager tyg. Ett munskydd bör ha tre lager tyg. Se exempel i figur 4. Källa: CDC, Centers of Disease Control and Prevention.

Dålig passform orsakar läckage från öppningar i sidorna. Källa: CDC, Centers of Disease Control and Prevention.

Exempel på ett munskydd med två lager bomullstyg och ett lager spunbunden (non-woven) polypropylen (sticker ut på undersidan till höger) Källa: Clase, de Lannoy & Laengert. McMaster, Kanada 20 november 2020.

Exempel på tvättbart andningsskydd med FFP3 filter. Andningsskydd är provade och godkända enligt EN149 och kan därmed CE märkas. Tillhör kategori III – Hög risk. Bruksanvisning medföljer. Källa: Skydda AB.

Exempel på andningsskydd med FFP2 filter. Överensstämmer med EN149 och kan därmed CE märkas. Tillhör kategori III – Hög risk. Bruksanvisning medföljer.

Lär dig skillnaden mellan munskydd och andningsskydd

Krister Forsberg
Skyddsingenjör, expert inom personlig skyddsutrustning

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *