Så hanterar Lidingö säkerhetsläget

Lidingö22 augusti 2023 kl 03.38

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige har Säkerhetspolisen höjt hotnivån från tre till fyra, på en femgradig skala. Lidingö stad skriver på sin hemsida hur man möter det nya säkerhetsläget.

Säkerhetspolisen skriver på sin webbplats att beslutet att höja terrorhotnivån inte beror på någon enskild händelse utan ska ses i ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Händelseutvecklingen, med hot som under en längre tid riktats mot Sverige, är allvarlig och påverkar Sveriges säkerhet.

Hotbilden mot Sverige har successivt förändrats och attentatshotet från aktörer inom våldsbejakande islamism har under året ökat.

Det finns inte en generellt höjd hotbild mot specifika platser, individer eller företeelser. Polisen har dock förstärkt sitt säkerhetsarbete kring planerade arrangemang.

På säkerhetspolisens webbplats finns information om hotnivån.

Säkerhetspolisens budskap till invånarna är att leva som vanligt men att vara uppmärksam och hålla sig informerad. Lidingö stad följer utvecklingen noga tillsammans med Samverkan Stockholmsregionen, ansvariga myndigheter och regionala aktörer.

Stadens verksamheter och aktiviteter

Stadens verksamheter är öppna som vanligt och planerade aktiviteter och evenemang, såsom skolutflykter, konserter samt Utomhusbion i Larsberg den 25–26 augusti, kommer att genomföras som planerat om inte läget förändras och det kommer andra direktiv från polisen.

Vi har rutiner för säkerhetsarbetet kring arrangemang och nära samverkan med polisen. Vi följer alltid deras rekommendationer när det gäller om staden bör agera på något särskilt sätt eller informera allmänheten i samband med händelser på ön.

Var uppmärksam och källkritisk

Den förhöjda nivån kan skapa både oro och ryktesspridning. Var därför källkritisk och ta endast del av samhällsinformation från ansvariga myndigheter. Dela inte obekräftad information.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *