Så gör vi Lidingö grönare

Debatt8 maj 2023 kl 03.472

Lidingö kommer att ha mer naturreservat än Danderyd, Täby och Solna kan erbjuda tillsammans, skriver Daniel Källenfors (M) och Anders Paulsen (LP).

Från Kottlasjön, på södra halvan av ön, till Elfviks udde längst österut på norra Lidingö. Så långt sträcker sig Långängen-Elfviks naturreservat idag. Reservatet tillkom för drygt 15 år sedan.

I år fattar vi beslut om att utöka reservatet. Då inlemmas Elfvikslandets skogspartier och stränder i norr, skogarna söder om Kottlasjön, den östra delen av Ekholmsnässjön, ekmiljöerna vid Ekholmsnäs och kulturlandskapet vid Mölna. Reservatet blir över 700 hektar stort.

Men det tillkommer också ett nytt naturreservat, i Sticklinge, på nordvästra delen av ön. Här finns kulturpräglade marker med gamla ekar. Oexploaterade stränder med klippor.

Sammantaget växer Lidingös reservat med 75 procent. Lidingö går från 450 hektar skyddad natur till 800. Det betyder att Lidingö får mer fredad miljö än Danderyd, Täby och Solna kan erbjuda tillsammans.

Det är ett viktigt beslut för oss.

Lidingöpartiet grundades för att värna öns unika karaktär. Att utöka naturreservatet var ett av partiets vallöften i höstas.

Moderaterna är till stor del ett konservativt parti. Ideologins själva idé är att vårda det goda som givits oss och överlämna det, så välskött som möjligt, till våra barn.

Lidingö stad har ett ambitiöst miljöprogram. Det började gälla 2021 och sträcker sig fram till 2030. Halvvägs in är en revidering planerad, så att hänsyn tas till förändrade omständigheter.

Programmet har tre olika målbilder, med koppling till de globala målen i Agenda 2030 samt ett antal nationella miljökvalitetsmål. Målbilderna har i sin tur tillsammans tio målområden, med indikatorer som hjälper staden att följa utvecklingen. År för år planeras insatser för att förbättra miljön och klimatet.

Nu när det senaste årets uppföljning av Miljöprogrammet är klar, kan vi konstatera att arbetet går stadigt framåt. I stort har alla aktiviteter som planerats för 2022 startat enligt plan. Det innebär att det finns nya verktyg på plats för att kunna styra stadens inköp mot grönare alternativ. Fordonsflottan uppgraderas med större andel fossilfritt – 15 nya elbilar har tillkommit.  Verksamheten med energi- och klimatrådgivning till småhusägare och bostadsrättsföreningar har fördubblats. Matsvinnet inom skola och äldreomsorg mäts och åtgärdas. Med mera.

Mycket är på gång också 2023. Naturreservaten är förstås den stora framgången. Men också arbetet med att rusta upp Kyrkviken fortsätter. Under 2023 tror vi också att nästa delmål nås på vägen mot en fossilfri fordonsflotta. Och så vidare.

Genom Lidingö stads satsning på nya Lilla Lidingöbron underlättas även miljövänligt resande till och från ön, såväl till fots, med cykel som med kollektivtrafiken (Lidingöbanan) utan att något tvång införs mot någon trafikantgrupp. Det smarta klimatvalet ska vara attraktivt och smidigt.

Vi har också för avsikt att bjuda in näringsliv och civilsamhälle till ytterligare dialog om hur miljö- och klimatpolitiken kan förbättras. Det finns en livaktig opinion för miljön på Lidingö. Det är bra. Vi vill lyssna på den.

Så gör vi Lidingö grönare. Steg för steg, systematiskt, seriöst.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Anders Paulsen (LP), kommunstyrelsens vice ordförande

Kommentarer

  1. Det är oerhört viktigt att alla Lidingös naturskogar och ekmiljöer skyddas för framtiden, liksom att skyddet och vården av Kottlasjön med omgivning stärks. Det är också viktigt att komma ihåg de mindre naturområden som finns insprängda mellan bostadsområden, exempelvis i Mossby, runt Gångsätra, Bergsätra, Skärsätra och Larsberg. Ny forskning pekar på att en tredjedel av varje bostadsområde bör vara grönområden, för människors hälsa, svalka under värmeböljor och biologisk mångfald. Det är sant att Lidingö fortfarande har relativt många fina naturmiljöer kvar, låt det förbli så. Och sätt som mål att 30 procent av ön skyddas som naturreservat, i enlighet med EUs mål!

  2. Håller helt med. Det finns mer skog runt Sticklinge som måste skyddas. Jag skulle föreslå att all mark runt golfbanan och all den mark som sista milen av Lidingöloppet löper genom skyddas och även något/några stråk kan göra av den förbinds med det stora Elfviksreservatet. Det är ej omöjligt. En målbild kunde vara att över 90% av Lidingöloppets längd löper genom reservat, dvs även kusten längs Kyrkviken måste skyddas.
    Enligt nuvarande mycket goda förslag, jag har detaljstuderat den PDF som förelegat som underlag, skyddas Tyktorspområdet och västligaste Sticklingeskogen. Det finns dock oerhört viktiga stora skogar runt vattenrtornet, dvs Nordöstra Sticklingeskogen – denna skog är den största sammanhängande på hela ön. Dess betydelse för utvecklingen av urskog, artrikedom och fauna är helt oerhörd. Att denna del inkluderas är ett absolut måste, eftersom exploatering här ändå är helt otänkbar. Jag tror knappast heller att ön golfare vill att banan kantas av överexploaterade tomter, utan av orörd vacker natur.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *