Så fungerar snöröjningen

Snötippning vid Larsbergs brygga. Foto: Lidingösidan arkiv.
Lidingö5 december 2021 kl 04.493

På Lidingö stads hemsida kan du läsa vad som gäller för snöröjningen i vinter. De skriver: Det ska gå att ta sig fram även på vintern. För att underlätta snöröjning och halkbekämpning har vi datumparkering under några månader. Även du som är fastighetsägare har ett visst ansvar för framkomligheten.

Plogning och halkbekämpning

Vid snöfall plogas i första hand huvudgator och bussgator för att viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst och kollektivtrafik ska kunna komma fram. Stadens ambition är att även tidigt ploga ett antal pendlingsstråk för cyklister.

Gång- och cykelvägar är prioriterade och snöröjs när det kommit 2 centimeter snö. De plogas och sandas.

Har du synpunkter på snöröjning eller halkbekämpning gör en felanmälan. Observera att vi hanterar felanmälningar först när ett helt pådrag är avslutat. Bifoga gärna en bild.

Hjälp oss undvika olyckor

 • Respektera våra arbetsfordon på gatorna och hålla säkerhetsavstånd.
 • Rapportera halka och trafikfara i korsningar där snön skymmer sikten.

Så hanteras snöröjningen – våra snösvängar

Stora snösvängen

 • När: Vid 6 centimeter snö.
 • Var och hur: Alla ytor där staden har ansvar för vinterväghållning snöröjs – vägar, gång- och cykelvägar, trottoarer, trappor och kommunala parkeringsplatser. Bussvägnätet och gång- och cykelvägarna röjs först.
 • Klart: Inom 12 timmar. Därefter vallar vid villainfarter inom ytterligare 12 timmar.

Felanmälningar hanteras tidigast 12 timmar efter att stora snövängen påbörjats.

Lilla snösvängen

 • När: Vid 4 centimeter snö.
 • Var och hur: Bussvägnätet, busshållplatser, anslutande gångvägar, cykelvägar, trappor och pumpstationer snöröjs.
 • Klart: Inom 8 timmar.

Felanmälningar hanteras tidigast 8 timmar efter att lilla snösvängen påbörjats.

Minisvängen

 • När: Vid 2 centimeter snö.
 • Var: Gång- och cykelvägar som ingår i huvudstråket.
 • Klart: Inom 4 timmar.

Felanmälningar hanteras tidigast 4 timmar efter att minipådraget påbörjats.

Stora halksvängen

 • När: Vid snö, ishalka eller underkylt regn.
 • Var och hur: Bussvägnätet, lokalvägnätet, gång- och cykelvägar och övriga vägnätet halkbekämpas med sand och/eller salt.
 • Klart: Inom 6 timmar.

Felanmälningar hanteras tidigast 6 timmar efter att stora halksvängen påbörjats.

Lilla halksvängen

 • När: Vid tillfällig halka.
 • Var och hur: Lokalvägnätet och gång- och cykelvägar. Halkbekämpning med sand och/eller salt.
 • Klart: Inom 4 timmar.

Felanmälningar hanteras tidigast 4 timmar efter att lilla halksvängen påbörjats.

Utlastningssvängen

 • När: Bortforsling av snö görs när det inte går att ta sig fram trots ordinarie snösväng.
 • Hur: Görs med lastbilar och hjullastare, körs till anvisade snötippar.

Läs mer här

Kommentarer

 1. Lidingö stad. Vänligen observera att det varit halka flera gånger senaste veckorna. Ni har inte kört någon sväng alls då. Undermåligt med tanke på den sköra situationen vi har i samhället. De äldre vågar knappt ta sig ut. Och de yngre halkar på gatorna. Det krävs en uppryckning och att ni övervakar att arbetet följer det ni ovan skriver som ett absolut minimum.

  Jag har när ni varit ute sett exempel på hur sandning och plog helt plötsligt avstannat på en gata för att fortsätta 50 meter längre fram vid flera platser. Är det ngn mini sväng ni kört då?

 2. Om man som jag vill cykla till jobbet från Lidingö till city varje dag, så gör Lidingöstad det verkligen inte lätt för oss! Snöröjning på cykelbanor nu när det är halt är under all kritik! Rent livsfarligt att cykla ner för Baggebybron mot Ropsten tex. Snöplig is med snö på och underst ligger lite sand som inte gör någon nytta alls.
  Varför kan inte Lidingö börja sopsalta som det är direkt efter Lidingöbron? Cykling borde uppmuntras!!

  1. Jag har alltid undrat varför de inte ens klarar av att köra enbart sopvals – alltså ENBART sopningsdelen – den tar bort all snö och blaskslask bra mycket bättre än en plog som bara harvar omkring…

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *