Så blir Lidingö Centrum

Stad & Politik1 januari 2019 kl 00.01

Lidingö centrum har bytt ägare och därför kommer politikerna, projektet och de nya ägarna nu gemensamt att analysera hur arbetet med att utveckla Centrum till en mötesplats för Lidingöborna ska gå vidare, skriver Lidingö Stad på sin hemsida.

Grosvenor Europe är ny ägare i Lidingö Centrum sedan i våras. Detaljplaneförslaget för första etappen av Lidingö centrums utveckling var ute på samråd under våren 2017. Med nya ägaren finns det nu behov av att gemensamt analysera förutsättningarna för det fortsatta arbetet vad gäller innehåll, genomförandefrågor och etappindelning. Under hösten kommer en plan för det fortsatta arbetet att presenteras.

Utvecklingen av Lidingö centrum utgår från planprogrammet som antogs av kommunfullmäktige 2014. Visionen är en attraktiv, spännande och miljösmart stadsdel med butiker, restauranger, arbetsplatser, bostäder och fler mötesplatser i ett fortsatt grönskande och småskaligt utomhuscentrum. Planeringen ska bedrivas i en nära dialog med såväl Lidingöbor som näringsliv och ska leda till en utveckling som stärker Lidingö centrums roll som knutpunkt för Lidingöborna.

Lidingö Stad

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *