Så blir lekplatserna

Streetbasket, frisbeegolfmål, linbana, klätterställning, rutschkana, gung- och balanslek, kompisgunga, sandlek, kojor och grillhus kommer att finnas i nya Hembyparken. Parken får förstärkt belysning och mer grönska.
Stad & Politik11 mars 2022 kl 03.29

I december bad Lidingö stad Lidingöborna att tycka till om hur man ska rusta upp lekplatserna i Hembyparken och Kyttingeparken. Vad var bra och vad saknades? Många bra förslag kom in som man tar med sig när de renoverar lekplatserna. Så här skriver staden på sin hemsida:

Streetbasket, frisbeegolfmål, linbana, klätterställning, rutschkana, gung- och balanslek, kompisgunga, sandlek, kojor och grillhus kommer att finnas i nya Hembyparken. Parken får förstärkt belysning och mer grönska.

Lekplatserna kommer under året att byggas om enligt de skisser som tagits fram i samarbete med Lidingöborna.

—Vi har fått in jättebra förslag, stort tack för det. Många önskemål kommera att införlivas i vår gestaltning av lekplatserna, vilket är väldigt roligt, säger Mats Grönvik, landskapsarkitekt, Lidingö stad.

Bättre belysning i Hembyparken

Utformningen av Hembyparken kommer att synkas med innehållet i den närliggande Rudbodaparken, som ska rustas upp under 2023.

– I Hembyparken planerar vi bland annat för en mindre basketplan, en linbana, en klätterställning, fler gungor, ett frisbeegolfmål och rejält förstärkt belysning, något som många önskat, säger Mats Grönvik.

En grillpaviljong och en boulebana är inslag som kan locka olika åldrar till parken. För att ge mer skugga planteras fler buskar och träd. Arbetet med att bygga om Hembyparken startar under våren.

Naturnära i Kyttingeparken

Kyttingeparken får lekredskap som klätterlek med rutsch, linbana, karusell, kompisgunga och andra gungor, sandlek, kojor och olika lekhus. Ett väderskydd med grill och fler sittplatser kommer att finnas, liksom nya planteringar.

Inriktningen för Kyttingeparkens lekplats är att skapa aktiviteter som knyter an till naturen. Lekattraktioner som Lidingöborna önskat är bland annat en klätterlek, en linbana och en kompisgunga. Parken får också ett grillhus, fler sittplatser och mer belysning.

I förslaget finns också ett meandrande svackdike för att ta fram dagvattnet, något som kan bli aktuellt lite senare. Att ta hand om dagvatten på ett hållbart sätt är prioriterat. Parken har tidvis problem med våt och översilad mark och det var också ett önskemål från Lidingöborna att se över dräneringen i parken.

Även Kyttingeparken ska få fler buskar och träd. Tidigast till sommaren börjar ombyggnationen.

– Med de resurser vi har och utifrån de förutsättningar som finns på plats vill vi utforma våra lekplatser så att de passar så många som möjligt, säger Mats Grönvik.

Under året renoverar vi även Lidingsbergsparken i Baggeby. Där planeras bland annat en ny balanslek och nya lekhus.

Synpunkter och önskemål från Lidingöborna har vi fått in via anslag i parkerna och Facecbook.

Källa: Lidingö stad

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *