(S) stöder Undersköterskeupproret

Debatt10 september 2019 kl 06.06

Nyligen demonstrerade undersköterskor runt om i landet för bättre arbetsvillkor och bättre förutsättningar att ge våra äldre en god omsorg. Socialdemokraterna stödjer Undersköterskeupproret. Vi menar att Sveriges undersköterskor är förutsättningen för en god äldreomsorg. Så enkelt är det. Om inte undersköterskorna har rimlig arbetsbelastning, goda arbetsvillkor och bra arbetstider så fungerar inte äldreomsorgen. Undersköterskorna är helt avgörande för att våra äldre ska få en bra omsorg.

Vi socialdemokrater satsar på välfärden – och då behövs det mer resurser, särskilt nu när fler blir äldre. Därför har vi lovat 20 nya välfärdsmiljarder till kommunerna – och en ny fördelning mellan kommunerna, som gör att pengarna går dit behoven är som störst. Det är viktiga steg. Det behövs kraftiga resurstillskott när de äldre blir allt fler.

För oss socialdemokrater går välfärden före skattesänkningar. Det var en orimlig prioritering som Moderaterna och Kristdemokraterna gjorde när de röstade igenom en budget med skattesänkningar på 20 miljarder.

För oss Socialdemokrater är välfärden prioriterad och då måste vi också prioritera välfärdsarbetarna. Därför kommer vi under mandatperioden att arbeta för ökade utbildningsmöjligheter inom vården. Vi kommer även att arbeta för att sänka sjuktalen och förbättra arbetstiderna genom att ta bort delade turer och staplade visstider samt ett stärkt skydd när arbetsgivare vill minska antalet timmar på anställningskontraktet, så kallad hyvling.

Vi ska också öka vårdpersonalen med 14.000 personer till år 2022. Svensk sjukvård behöver fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, de gör vår fina välfärd möjlig.

På Lidingö växer gruppen äldre vilket är fantastiskt, men denna demografiska utveckling kommer även innebära framtida utmaningar för vår stad. För att kunna tillgodose och säkra behovet av en god och trygg äldreomsorg för en allt större grupp lidingöbor behöver Lidingö stad bli en av Stockholmsregionens mest attraktiva kommunala arbetsgivare. Lidingö stad ska därför använda tillskott från välfärdsmiljarderna till det som de är avsatta till, en bättre och tryggare välfärd, istället för att med politiska beslut slösa bort dem genom skattesänkningar.

Vi satsar på välfärden. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. 

Anna Vikström, riksdagsledamot (S) Stockholms län,
Daniel Larson, gruppledare (S) Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *