(S och MP): Lägg inte ned komvux på Lidingö

Debatt23 november 2020 kl 15.451

Den politiska majoriteten (M, Lp, L, Kd) vill lägga ned den kommunala vuxenutbildningen på Lidingö. Det är ett dåligt förslag som höjer trösklarna till utbildning, arbete samt en fungerande integration och etablering. Vi vill att Lidingös Komvux ska finnas kvar på ön som en attraktiv verksamhet med ökat utbud och hög kvalitet.

Av ekonomiska och ideologiska skäl vill den politiska majoriteten lägga ned Komvux egna verksamhet på Lidingö. Istället ska Lidingöborna hänvisas till Vux Norrort och anordnare av kurser runt om i länet.

– Förslaget är varken genomtänkt eller tillräckligt underbyggt. De negativa effekterna för deltagarna är allt för stora, säger Daniel Larson (S), oppositionsråd och Patrik Sandström (MP), gruppledare i ett gemensamt pressmeddelande.

Att besluta om att inte längre ha någon verksamhet på Lidingö skulle kunna medföra resvägar på uppemot en timme enkel väg, kanske mer.

– Det blir ännu högre trösklar för personer som kanske redan har höga trösklar att ta sig till och igenom en utbildning. Fler resor och längre resvägar kan särskilt drabba personer med familj som behöver hämta och lämna barn på förskola, skola och fritidshem och dessutom ska sköta en praktik, ett arbetstillfälle eller hinna till möten med handläggare, studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlingen, säger Daniel Larson (S)

– Inte minst gäller det nyanlända. Att resa kors och tvärs över länet för att studera kan för många vara en omöjlighet. Vi behöver sänka trösklar till utbildning, arbete och en bra integration, inte höja dem, säger Patrik Sandström (MP).

Den utredning som har genomförts har kommit fram till att hela verksamheten ska läggas ut på anordnare utanför Lidingö i ett valfrihetssystem. Utredningen saknar dock flera viktiga fakta. Det finns inga siffror på hur deltagandet och integrationen påverkas av utbud och längre restider, bara lösa antaganden. Det framkommer inte vilka kurser som tillkommer utöver de som finns idag. Inte heller finns siffror på hur ofta kurser blir fulla eller inte blir av. Det är därför omöjligt att avgöra om valfriheten i praktiken ökar eller inte för deltagarna.

Vi är också oroliga för att den yrkesutbildning som idag bedrivs i samverkan med Lidingö stad och företag på Lidingö, liksom samarbetet med StartUp Stockholm och stadens integrationsenhet kan komma att drabbas negativt om Komvux läggs ned här på Lidingö och alla kurser förläggs längre bort.

I utredningen saknas även en framtidsprognos för hur antalet elever på Komvux kommer att utvecklas. Med tanke på den utdragna pandemin, som orsakat hög arbetslöshet och att det går extra många elever på gymnasiet just nu, kommer sannolikt behovet av vuxenutbildning att öka kraftigt framöver, säger Patrik Sandström (MP).

– Vi ser fördelar med att Lidingö blir anslutet till Vux Norrort, det ger utbudet en bredd som kan komplettera Lidingös egen verksamhet. Men samtidigt tappar kommunen styrning över verksamheten och kontakten med eleverna kan försvåras när de sprids över hela länet, säger Daniel Larson (S).

Istället för att lägga ned all vuxenutbildning på Lidingö vill vi ha kvar och utveckla Lidingö Komvux som ett attraktivt val. Hur detta ska genomföras bäst behöver en fördjupad utredning ge underlag till, med fler fakta på bordet. Genom att lägga kraft på att utveckla den egna verksamheten kan vi få en utbildning som utgår från deltagarnas behov och förutsättningar, nu och i framtiden.

Daniel Larson (S), oppositionsråd
Patrik Sandström (MP), gruppledare

Kommentarer

  1. Lägg inte ned! Komvux Lidingö är så viktig för alla som behöver utbildning, vidareutbildning och en väg in i samhället. Om Lidingö Vux får finnas kvar är det möjligt att kombinera utbildning med familj, hämtning på förskola och praktik i närområdet.
    Varför göra det svårare för människor?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *