(S): Låt oss slippa valaffischerna!

Foto: Lidingösidan/Miljöpartiet
Debatt23 december 2021 kl 05.032

Hur kan valbudskap föras ut till Lidingöborna på ett hållbart sätt i valet 2022?

I samband med de senaste valen har alltfler reagerat på partiernas affischering på Lidingö.
Affischerna tillverkas i de flesta fall i plast och fästs till största delen med buntband i plast.
Detta har en påtaglig negativ miljöpåverkan. Det förekommer dessutom mycket bilkörning över Lidingö kopplad till affischeringen. Det förekommer att affischer rivs ner, orsakar trafikfara och nedskräpning i parker, skog och mark.

Vi Socialdemokrater har lyft denna fråga internt och vill undersöka intresset bland övriga partier kring frågan om och möjligheterna med att minska antalet affischer inför valrörelsen 2022.

På sikt kan affischerna kanske tas bort helt och hållet?

Alla partier måste såklart ställa sig bakom ett sådant beslut för att det ska fungera. I några kommuner har de iordningställt eller upplåtit vissa platser för affischering under valrörelser. Det skulle kunna vara en modell som vi kan pröva på Lidingö, men det finns även andra sätt att lösa denna fråga på,  till exempel med ljusskyltar som byter bild med jämna mellanrum.

Vi värnar och står upp för demokratin.

Vi menar att det är viktigt att Lidingöborna ges goda möjligheter att kunna ta del av de politiska partiernas valbudskap inför val. I omställningen till ett hållbart samhälle upplevs dock inte affischering i samband med valrörelser som ansvarsfullt och hållbart.

Vid sammanträdet i kommunfullmäktige den 20 december frågade jag därför kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) om han var villig att med övriga partier representerade i kommunfullmäktige ta upp frågan om affischering och hur budskap kan föras ut till Lidingöborna på ett hållbart sätt i valet 2022.

Frågan besvarades positivt och nu kommer partiernas ordförande inbjudas till ett samtal för att diskutera frågan om affischering i valet 2022.

Daniel Larson, oppositionsråd, (S)

Kommentarer

  1. Världen är onekligen på väg att bli galen. Har inte en politiker vettigare saker att ägna sig åt?

  2. I alla tider har väl partierna själva plockat upp efter sig och återvunnet affischerna? Men det var kanske innan vi fick gödda politiker? Larson & Källenfors kan väl göra gemensam sak och vandra runt över vår vackra ö och plocka upp efter sig. Mindre tid till dumheter är bara en bonus.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *