S: Lämna LOV-systemet inom hemtjänsten

Debatt21 juni 2021 kl 04.11

Socialdemokraterna framför inför budget 2022 att det är dags för Lidingö Stad att lämna LOV-systemet inom hemtjänsten

En av samhällets viktigaste uppgifter är att se till att välfärden fungerar väl. Hemtjänsten på Lidingö lever inte upp till den kvalitet som lidingöborna har rätt att förvänta sig.

Efter flera års nedskärningar uppvisar hemtjänsten på Lidingö flera kvalitetsbrister. Resultatet av detta framgår tydligt av Socialstyrelsens brukarundersökning där Lidingö gått från att 2016 vara en genomsnittlig kommun till att ligga bland de 50 sämsta år 2020. Nu behövs förutom ökade resurser en tydligare upphandling för att vända trenden.  

Under de senaste åren har antalet utförare varierat kraftigt vilket medför otrygghet för de som använder tjänsterna. Den fria etableringsrätten enligt Lagen om valfrihet (LOV) medför ökade risker med oseriösa utförare.  När utförare drar sig ur sitt åtagande eller tillstånd indras drabbas de lidingöbor som nyttjar tjänsterna och staden får hantera att insatserna ska utföras av annan entreprenör. Även stadens kvalitetssäkring av att verksamheterna bedrivs långsiktigt och med god kvalitet undermineras. Nuvarande LOV-system är ineffektivt för säkerställande av att företagen konkurrerar med hög verksamhetskvalitet.

Dagens utmaningar inom hemtjänsten handlar inte om att lidingöbor erbjuds för lite valfrihet. Det behövs tydliga kvalitets- och seriositetskrav syftande till att avsatta resurser ska gå till kvalitativa insatser, kompetensutveckling, trygga anställningar och att brukarna kan påverka innehåll i insatserna. 

Socialdemokraterna föreslår i en motion till Kommunfullmäktige att Lidingö stad avslutar valfrihetssystemet enligt LOV för hemtjänst och i stället upphandlar ett mindre antal kvalitetssäkrade externa utförare enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). En bredd av utförare ska garanteras liksom att stadens egenregi självklart ska vara ett valbart alternativ.

I valet 2022 står slaget om välfärden i fokus.  Vi Socialdemokrater vill säkerställa att lidingöbornas skattemedel går till kvalitativa, seriösa och uppskattade hemtjänstinsatser.

Daniel Larson (S), Oppositionsråd
Marianne von Döbeln (S) och Christian Jonsson (S), Omsorgs- och socialnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *