(S): Ett kompetenslyft behövs inom äldreomsorgen

Fotograf: David Bicho/Martina Huber. Pressbilder från Socialdemokraterna
Debatt1 juli 2020 kl 05.541

Den coronapandemi som nu pågått i flera månader har blottat de brister som funnits i äldreomsorgen under en lång tid. Det råder ingen tvekan om att vi behöver göra mer för att stärka svensk äldreomsorg och för att möta allt fler äldre i befolkningen. Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör nu en välkommen miljardsatsning på ett kompetenslyft inom äldreomsorgen.

Den svenska strategin under coronapandemin handlar om att minska smittspridningen, skydda riskgrupper och att platta ut kurvan för att ge vården möjligheter att klara av att ta emot patienter. 

Den största riskgruppen är de äldre. Trots att omfattande insatser vidtagits inom äldreomsorgen, som utbildning i hygienrutiner, ett nationellt besöksförbud och slopad karensdag, så har coronasmittan tagit sig in på våra äldreboenden. Även om alla omständigheter ännu inte är klarlagda har virusutbrottet visat att äldreomsorgen är sårbar – och det har strukturella förklaringar.

Sveriges befolkning blir allt äldre, vilket är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer i sin tur höga krav på vår välfärd. Under förra mandatperioden påbörjades ett omfattande arbete för att stärka svensk äldreomsorg. 

Regeringen har avsevärt höjt de generella statsbidragen för att öka kvaliteten i välfärden. Ett investeringsstöd för fler äldreboenden har införts. Satsningar har gjorts för att öka bemanningen och stärka kompetensen bland personalen. Tyvärr har Lidingös politiska majoritet meddelat att dessa extra tilldelade medel inte kommer att komma Lidingös välfärdsverksamheter till del. Vi menar att arbetet för att stärka äldreomsorgen måste trappas upp ytterligare. Det socialdemokratiska löftet är att Sverige ska vara världens bästa land att bli gammal i. 

Framtidens äldreomsorg ska byggas genom kompetensutveckling av trygga medarbetare. Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar nu 2,2 miljarder på ett kompetenslyft inom äldreomsorgen. Satsningen innebär att cirka 10 000 personer runtom i landet kan få en tillsvidareanställning med lön på heltid och att han eller hon kan varva utbildningen med arbete. 

Lidingö tilldelas 2,5 mnkr vilket innebär finansiering av ett kompetenslyft för 54 personer inom Lidingös äldreomsorg.Nu kan Lidingö och Sveriges övriga kommuner anställa personer som redan till hösten kan påbörja en utbildning till undersköterska eller vårdbiträde. 

Våra äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle och har all rätt till en trygg ålderdom. Vi kommer att behöva göra mer för att stärka svensk äldreomsorg framöver och för att möta allt fler äldre i befolkningen. 

Ett kompetenslyft inom äldreomsorgen är ett viktigt steg i rätt riktning.

Daniel Larson, gruppledare Socialdemokraterna

Kommentarer

  1. För att skapa ett litet avbrott i Coranakarantänen så kommer Tannasg Pipe Band att musicera utanför Högsätra äldreboende på Söndag klockan 14.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *