Rudboda nya stadsdelscentrum – en utmaning

Debatt27 januari 2021 kl 05.562

För ett år sedan återstartade stadsplaneringen för Rudboda Centrum. Ett välkänt behov av upprustning av miljön, en större och modern livsmedelshandel för ICA och fler bostäder skall åstadkommas på en begränsad yta, 100x100 m stor. Staden har formulerat ett högt ställt mål: ”utveckla Rudboda torg till en attraktiv plats för besökare och boende”. Befintliga byggnader skall ersättas av nya och de mycket uppskattade ICA handlarna, Per och Lotta Nilsson, skall få moderna och större lokaler och motsvarande markparkering skall förstås tillgodoses. Kunder kommer från hela norra Lidingö. Det skall bli en handelsplats för ett stort antal invånare som utgör ett gott kundunderlag för butikerna.

Dagens köpmönster, handel, företagande och service ser helt annorlunda ut än när stadsdelarna i Torsvik, Baggeby, Skärsätra, Näset och Brevik byggdes. Då fanns livsmedel, butiker, bank, post, konditori, restaurang, café, biblioteksfilial och småföretagare som skapade gemenskap kring ett litet centrum. Med den samhällsutveckling som skett sedan dess har sådana verksamheter försvunnit från våra närområden. Vad är det som skapar gemenskap och kvalitet till dessa stadsdelar idag? Detta är utmaningen vi ser.

”Rudboda torg skall vara en levande och attraktiv plats av värde för sina invånare”. För att detta skall bli möjligt krävs att verksamheter och företagare som vill etablera sig där har vissa rimliga villkor. Först av allt att deras verksamheter är angelägna, särskilt för medborgare i dess närhet och upptagningsområdet. Det krävs också att de har långsiktiga hyreskontrakt. Därtill behöver de ha rimliga  hyror. Det gäller alltså att anpassa villkoren till vår tid och ha ett framsynt tänkande i planeringen av vårt nya stadsdelscentrum. Det kräver politisk vilja manifesterad i den detaljplan som nu görs på stadsbyggnadskontoret (MSK). Det krävs ett helhetsgrepp i genomförandet, återhållsamhet i utnyttjandet av markvärdet och en balansering av investeringen som kan stödja hyreskänsliga verksamheter runt torget.

Lidingö Vänner skrev i Lidingö Nyheter i juni 2020 om planeringen av Rudboda torg, som då hade pågått i ett halvt år. Vi uppmanade då staden att inleda en dialog och samarbete med de boende i området. Brf Lojo med över 300 medlemmar liksom egnahemsföreningar i Rudboda och Östra Rudboda är starkt berörda av hur Rudboda torg utvecklas. De önskar bli informerade och bidra med sin kunskap om området. Vi föreslår därför att den politiska majoriteten  bjuder in de boende till informationsutbyte och samarbete.

Lidingö Vänner
Anders Ulfvarson
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz
Jan Weissenrieder

Kommentarer

  1. Genom informationsutbyte och samarbete kan kanske bra ideer komma fram. Vars verklighetsförankring givetvis bör prövas. Några omständigheter som skall beaktas är givetvis orsaken till att det ursprungliga upplägget för Rudboda Centrum efter hand erroderade. Jag tänker då på att Posten, biblioteket, kiosken, kyrkan m m försvann p g a att de attraherade allt färre kunder/besökare, framför allt bilburna. Någon trevlig park har vi heller ALDRIG sett till i Rudboda Centrumn. Svagt!
    En solklar anledning till deklinationen av Rudboda Centrum var säkert att Lidingö Centrum byggdes liksom Willys och Kvantum. Dessutom har Lidl tillkommit liksom en hel del matställen och cafeer runt om på ön. Det talas även om att starta ännu fler matbutiker m m i Lidingö Centrum.
    Det vore nu mycket intressant att ta del av Lidingö Vänners tankar om hur Rudboda Centrum skulle kunna utvecklas till de boendes glädje och nytta. Som ett delunderlag för ett ev. samarbete mellan de boende och kommunen.

    1. Resturang, café och ev bibliotek vore trevligt. Tror det skulle passa målgruppen som bor i Rudboda idag.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *