Rudboda närcentrum – En plats där man vill vara

Näringsliv10 december 2021 kl 05.124

Lidingö Näringsliv arbetar nu bland annat att skapa visioner av hur olika delar av Lidingö skulle kunna se ut i framtiden. Det bygger också på konceptet om 15-minuters staden, som vi tidigare presenterat i Lidingö Nyheter. Konceptet är franskt och myntades i Paris. Den bygger på självförsörjande stadsdelar med möjlighet till allt som behövs i det dagliga livet inom 15 minuters avstånd. Till detta kommer det cirkulära och hållbara samhället, med visionen om en netto-noll klimatstad.

Här är visionen för Rudboda:

Rudboda Torg är ett av Lidingös levande närcentra som man gärna besöker. Dessutom är det en mötesplats för alla som bor i området. Här finns ett grönskande och välplanerat torg som ger en inbjudande känsla. Där kan man träffas med en vän, kollega eller familj på det trendiga caféet, som tillverkar nybakade bakverk och bröd. Eller kanske äter man en bit mat eller ett glas vin eller öl på den populära familjekvarterskrogen.

HÄR FINNS ALLT MAN BEHÖVER, VARJE DAG

Här finns också allt man behöver i vardagen. Den omtyckta ICA Nära-butiken har vidareutvecklats till en ICA Supermarket, med både apoteksfilial och modern post- och paketutlämning. Blomsterhandel, frisör, tandläkare, vårdcentral och gym finns också runt torget. Allt präglas av personlig service. Caféet fungerar också som co-workingplats där småföretagare i området, som arbetar hemma, gärna kommer för ett möte eller bara för att utbyta tankar en stund. Torget upplevs som en trygg plats, då det är rörelse här från tidig morgon till sen kväll.

TORGET LEVER EFTER SÄSONG

Torget är handikapp- och barnvänligt och utformat så att det lätt kan användas för olika säsongsbetonade lokala evenemang. Till exempel julmarknad, bondens marknad, torghandel och andra aktiviteter som skapar en levande miljö. Ett nära samarbete sker med alla verksamheter på Elfviks gård, som ligger en bit längre ut på ön.

SMÅSTADSKÄNSLA

Både torget och husen runt det är nybyggda med en småskalig fin arkitektur, som ger en genuin och inbjudande småstadskänsla, men i modern tappning, miljövänligt och klimatsmart. Här finns mindre bostadshus med plats för butiker och service i gatuplanet samt några radhus i ena kanten, och där ICA-butiken är naturligt integrerad med bostäder på övre plan och garage för boende under huset.

Det bor många barnfamiljer och äldre i Rudboda. Här finns en mångfald av boendeformer såsom bostadsrätter, hyresrätter, seniorboende och radhus. Samtidigt finns här också dagis och skolor, vilket ger en levande stadsdel. Det planeras också för enklare former av studentbostäder och på sikt någon högskolefilial. En stor del lokaler finns alltså i närområdet, vilket gör att företagen på torget blomstrar.

OVÄRDERLIG PLATS

Rudboda närcentrum är en helt ovärderlig plats för hela närområdet, som ger möjligheter att umgås och knyta sociala kvartersrelationer i alla åldrar och är dessutom ett komplement till Lidingö Centrum.

TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER

Parkeringsplatser är en viktig faktor. De 100 parkeringsplatserna som var kalkylerade med laddstolpar är nu placerade utmed Norra Kungsvägen, som också har ett bullerstaket. Vägen är en trafikled som är viktig att hålla öppen för trafik ut till Elfvik och dess konferensgårdar. Nu finns här en stor välplanerad rondell som leder trafiken från Norra Kungsvägen i olika riktningar till Rudboda torg, Rudboda skola, Lojoområdet samt Bosön. Parkeringsplatser som saknats länge vid Rudboda skola har nu planerats om så att det finns plats för både de som arbetar där och en säker miljö för att hämta och lämna skolbarnen.

Busshållplatsen ligger väl skyddad och känns säker. Det går el-bussar till Lidingö Centrum och så kallade el-stombussar till Ropsten, Danderyd och Stockholms City. Stombussarna startar sin väg i Elfvik och passerar även Bosön på vägen. Rudboda torg är inte bara en viktig knutpunkt för alla som bor där, utan också för andra områden på Norra ön, såsom Elfvik och Bo/Askrike med de ca 4700 personer som bor i upptagningsområdet.

Det är också en viktig plats för näringslivet på Norra Lidingö, då där finns många stora arbetsplatser såsom Bosön, Björnbo, Silverhöljden och alla Konferensanläggningar.

BAKGRUNDSFAKTA

Rudboda centrum byggdes under 1960-talet och är i nuläget i stort behov av upprustning. Den befintliga ICA-butiken har behov av större och bättre butiksytor. Befintliga flerbostadshus runt torget är i dåligt skick och ska rivas. Nya bostadshus byggs på Lojo. Rudboda är ett av stadens utvecklingsområden och beslut om riktlinjer för markanvisningstävling förväntas komma under våren 2022.

Det gäller också att bygga på rätt sätt så att butiks- och servicelokaler inte blir för dyra att hyra. Lidingö Näringsliv tycker att det är en bra idé med en markanvisningstävling men vill tydligt markera att det är viktigt att inte staden styr för mycket i sina riktlinjer, så att de tävlande får en chans att göra något riktigt bra som ligger i tiden och bli en förebild för ett levande och fungerande närcentrum. Det är viktigt att det blir en ”hållbar” utveckling i allt som görs.

Kommentarer

    1. Har lite svårt att förstå varför någon någonsin skulle vilja uppehålla sig vid Rudboda C längre tid än nödvändigt? Snarare en plats att så snabbt som möjligt komma bort ifrån hur nice det än är..

  1. På Lidingö finns redan idag allt som behövs i det dagliga livet inom 15 minuters avstånd. Näringslivsföreningen borde koncentrera sig på att företagare hemmahörande utanför kommunen får tillfälle att konkurrera här på samma villkor som företagare hemmahörande i kommunen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *