Rudboda – förebild som stadsdelscentrum

Debatt5 februari 2021 kl 05.11

Rudboda är en viktig plats också för dem som bor på större avstånd i Elfvik, Björnbo och Bosön med Riksidrottsförbundet. De som bor i Bo, Kyrkviken, Askrike, Östra och Västra Rudboda utgör närområdet. De handlar hos ICA och ger underlag till fler verksamheter, service och butiker. Nya flerfamiljshus skall byggas i kv Lojo inom gångavstånd från det nya Rudboda centrum. Äldreboendet Silverhöjden och Rudboda skola och förskolan är också grannar. Det är lätt att inse att Rudboda har stor betydelse som handelsplats med social betydelse för många som bor på Norra Lidingö. Rudboda centrum tillsammans med bostadsbebyggelsen i kv Lojo är ett stort projekt, lika stort eller större än mångmiljonprojektet i Högsätra.

Lidingö stads fastighetsbolag äger marken i kvarteret. Staden styr över planeringen genom planmonopolet. I ett gott samarbete med de boende i närheten och kunskap om närmiljöns kvaliteter och tillkortakommande kan Rudboda centrum bli en angelägenhet för alla. Särskilt viktigt är att se området som helhet tillsammans med planeringen av den nya bostadsbebyggelsen i kv Lojo. Dagens trafikproblem med höga hastigheter och krockar i undermåliga korsningar, gång- och cykelvägar och parkmarken intill måste ingå i en helhetslösning för Rudboda Centrum. Genom ett gott samarbete med de boende i området kan kunskap om lokala förhållanden inkluderas i planeringen. Detta måste åstadkommas innan detaljplanen presenteras som ett faktum. Verksamheterna runt det nya torget är avgörande om det blir framgång eller bara ett jaså, blev det inte mer än så här.

 Rudboda centrum med ett attraktivt torg kan bli en förebild. Genomförandet är mycket efterlängtat. Nycklarna ligger i stadens och politikernas händer.

Lidingö Vänner
Anders Ulfvarson
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz
Bengt G Nilsson
Jan Weissenrieder

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *