Rudboda Centrum och framtiden

Debatt10 februari 2021 kl 05.531

Vi bygger för framtiden. Det som planeras, projekteras och byggs nu skall tjäna väl om fem år och länge därefter. Ett nytt stadsdelscentrum i Rudboda kan bli verklighet 2025. Vad skall det då innehålla förutom en modern ICA Nära. Vad är det som  enligt stadens målsättning ger ”en levande och attraktiv plats av värde för sina invånare”? 

En stark trend idag är betydelsen av gemenskap i ett fysiskt rum. En plats utanför den egna bostaden är högt värderad. Sociala kontakter nära bostäderna efterfrågas. Ensamhet är en verklighet. Vad kan ge socialt innehåll av värde i Rudboda torg? En lokal där man träffas mer eller mindre planerat på sätt som kyrkan eller föreningsliv erbjöd förr kan vara ett svar, en pub ett annat. Hemtjänst och stadens sociala service till medborgarna på Norra Lidingö borde ha sin plats här. Varför inte involvera dem som bor och arbetar i närheten? 

Vi vet vilka tjänster och butiker som är relevanta i ett litet närcentrum idag, men imorgon? Kommer e-handel, servicetjänster, hämtmat, hantverkare, mötesplatser med ett socialt innehåll vara det vi skall planera för? Kan det avkristnade kapellet, vandringskyrkan, användas på ett nytt sätt och bli en del av miljön vid torget? Samma frågor är aktuella på många håll och exempel från stadsutveckling i andra städer är ett sätt att ge stöd i planeringen. 

Finns det nya arbetssätt, där det lilla närcentret är en attraktiv plats för arbete typ ”arbeta hemifrån”. Det är också en verklighet vi ser idag. Finns det intresse för små företag att hyra lokal här? Co-working är ett begrepp som gör nya slags lokaler eftertraktade. Dyra lokaler i innerstaden lämnas. Varför inte fråga  Lidingö Näringsliv och involvera Lidingös företagarförening? 

Lidingö Vänner
Anders Ulfvarson
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz
Bengt G Nilsson
Jan Weissenrieder

Kommentarer

  1. Alla goda idéer är mycket välkomna under hela planprocessen. Det är då bättre att ni skickar in era förslag direkt till förvaltningen som arbetar med att ta fram planförslaget än att skriva långa artiklar på denna sida. Dessutom har ni ju möjlighet att lämna in era synpunkter även under de formella delarna i planprocessen under samråd och gransknings perioderna. Ju tidigare goda idéer kan komma in i processen desto bättre och desto större sannolikhet finns det naturligt vis att de kan arbetas in. Så tveka inte att höra av er till dem som driver projektet i stadshuset.
    Nils-Henrik Tideberg M ledamot i miljö och stadsbyggnadsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *