Rudaboda kyrka fick nej

Lidingö18 augusti 2021 kl 04.34

Länsstyrelsen säger nej till byggnadsminnesförklaring av Rudboda kyrka. Därmed är det fritt fram för Lidingö stad att riva kyrkan, som beviljades rivningslov tidigare i år.

En privatperson skickade i våras in en ansökan om byggnadsminnesförklaring av Rudboda kyrka när det stod klart att kyrkan skulle rivas. Ansökan motiverades med att kyrkan är en av få välbevarade så kallade vandringskyrkor. När Lidingö nyheter uppmärksammade rivningsbeslutet och ansökan om byggnadsminnesförklaring, vaknade både Lidingö Hembygdsförening och intressegruppen Lidingö Vänner; ingen av dem ville se kyrkan rivas. Se (https://www.lidingonyheter.se/?s=rudboda+kyrka; https://www.lidingonyheter.se/ska-rudboda-kyrka-rivas-eller-inte/).

Nu har Länsstyrelsen utrett frågan och anser i och för sig att Rudboda kyrka har höga kulturhistoriska värden där den står. Men i och med att kyrkan togs ur bruk av Svenska kyrkan och såldes till Lidingö stad, så förlorade den i värde. I beslutet skriver Länsstyrelsen bland annat: ”Värden som gick förlorade var bland annat knutna till de kyrkliga inventarier som då flyttades från kyrkan och som tillsammans med kyrkobyggnaden skapade en helhetsmiljö.” Rudboda kyrkas inventarier togs om hand av Lidingö församling och några av dem finns utplacerade i öns andra församlingslokaler.

Länsstyrelsen säger att det i Stockholms län finns några bevarade vandringskyrkor, bland annat i Täby, Sigtuna och på Resarö.

Det var framför allt under perioden 1965-75 som vandringskyrkor byggdes i samband med att nya stadsdelar växte fram runt om i landet. De var monteringsfärdiga och lätta att montera ner om de behövde flyttas.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *