Rotaryklubbarnas sommaräng

Natur26 september 2023 kl 03.12

Rotary är djupt engagerad i miljöfrågor och Rotaryklubbarna på Lidingö har bestämt att särskilt fokusera på biologisk mångfald.

Rotaryklubbarna har efter samråd med staden fått nyttja en bit mark för att skapa en sommaräng. Det är ett projekt som sträcker sig över några år. Ängen ligger utanför markingången till biblioteket i Stadshuset. Gräsmattan togs bort 2021 och sand och lerjord har blandats. Ängsfrön såddes under hösten 2022. Placeringen bredvid stadshuset innebär att Lidingöbor kan promenera förbi och följa utvecklingen.

Vårt övergripande syfte är att öka den biologiska mångfalden genom att öka antalet blommor som lockar till sig pollinatörer, såsom fjärilar, vilda bin och humlor. Vi vill stimulera lärandet runt vad som händer om man låter naturen ha sin gång.

Vi har inte vattnat, våren 2023 var torr och varm och växtligheten kom knappast i gång. Vi har hört klagomål på att vår odlingsplätt är skräpig och inte njutbar att titta på. Men vi anlägger ingen plantering, vi konkurrerar inte med Trädgårdsdags. Vi vill att Lidingöborna skall studera vad som kan hända om man i sin egen trädgård eller bostadsrättsförening avskiljer delar av marken för att den vilda naturen skall komma tillbaka. Oftast krävs lite tålamod – det kan ta några år innan sommarängen har etablerat sig själv och blivit en blommande äng dit insekterna flockas och som även är en fröjd för ögat.

Förhoppningsvis skall försöket fortsätta även nästa vår. En hel del växter har slagit rot och kan växa nästa år. Vi avser att komplettera med nya frön.

I anslutning till odlingen har vi satt upp en informationshub. Alla som vill är välkomna att kontakta oss på mail, t. ex. bjorn.bengtson@telia.com  eller 070 – 557 16 04. Kom gärna förbi och studera utvecklingen. Men framför allt, se och lär och gör vad ni kan för att skapa nya blommande ängar, på Lidingö och på era landställen. Låt oss kämpa gemensamt för den biologiska mångfalden!

Lidingö stad har hängt på trenden att odla ängsblommor. Förra året satte man frön utmed Södra Kungsvägen och nu syns resultatet!

För Rotaryklubbarna på Lidingö
Ingrid Hesser
Helena Klangemo
Helena Bargholtz
Mathias Mossberg
Björn Bengtson

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *