Rörelsesensor utvecklar lärare

Till höger syns en värmekarta som med hjälp av färger visar hur läraren rörde sig i klassrummet. Foto: Matton/Stockholms universitet
Stad & Politik20 januari 2021 kl 05.55

Lidingö stad är med i ett spännande forskningsprojekt för att se hur tekniken och digitala hjälpmedel kan utveckla skolan i framtiden. En lärare på Högsätraskolan har till exempel provat att ha på sig en sändare för att se hur han rör sig i klassrummet.

Projektet kallas ”IoT Hubb Skola” och är ett forsknings-och utvecklingsprojekt finansierat av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. IoT står för Internet of Things, eller ”sakernas internet” på svenska. Det handlar helt enkelt om att koppla upp vardagsföremål till internet och se hur man kan använda digital teknik på skolor för att underlätta vardagen för elever och lärare.

Genom att sedan mäta och analysera datan som de uppkopplade föremålen samlar in blir det också möjligt att bättre förstå hur man kan förbättra vardagliga situationer och arbetssätt.

Fia Jurén jobbar som verksamhetsledare på Komtek i Lidingö stad. Hon berättar att det finns stora möjligheter för skolan att utvecklas generellt:

– Det är spännande att vara med i utvecklingsprojekt och fantastiskt att Lidingö stad vill vara med och bidra i den utvecklingen. Vi anmälde oss till projektet för vi har förutsättningarna att vara med och testa i riktiga skolor med riktiga elever och lärare, säger hon.

Lärare i rörelse

IoT Hubb Skola har flera olika testmiljöer. Ett exempel är ”lärare i rörelse”.

– En lärare undrade om han ofta stod med ryggen mot eleverna och pratade medan han skrev på tavlan, eller om han rörde sig runt i rummet. Därför satte vi upp fyra sensorer i klassrummet. Läraren hade på sig en sändare som kände av var han var när han gick runt i klassrummet, säger Fia Jurén.

Resultatet blev en värmekarta där man med hjälp av färger kunde se var han hade varit i klassrummet. Ju rödare färg, desto längre stannade läraren och pratade med elever på ett ställe.

Läraren som deltog heter Christian Svedenkrans, matematik- och tekniklärare på Högsätraskolan.

– Med sensorn runt halsen blev jag mer medveten om vad jag gjorde och hur jag rörde mig. När jag kunde se mina rörelsemönster på en värmekarta över klassrummet påverkade det mitt agerande i undervisningen till det bättre, säger han.

En annan reflektion är att han blev medveten om att även eleverna behöver röra på sig emellanåt för att få mer energi och bättre fokus.

– Numera har vi därför gemensamma pauser på varje lektion, säger Christian Svedenkrans.

– Med tanke på hur datainsamlingen av mina rörelser hittills har påverkat mig och mina beteenden så tror jag att vi skulle kunna se liknande effekter hos eleverna. Jag tänker att allt lärande blir bättre av att alla inblandade blir mer medvetna om sin roll och sina beteenden, säger Christian Svedenkrans.

Forskarna Robert Ramberg och Patrik Hernwall på Stockholms universitet jobbar med projektet sedan ett par år tillbaka.

– Ett mål är att, baserat på erfarenheter som görs i projektet, ta fram riktlinjer som kan användas av andra skolor och lärare. Dessa ska förhoppningsvis inte bara fungera som stöd vid implementering och användning, utan också som motivatorer för att vilja implementera och använda, säger Robert Ramberg.

– Ett exempel är rummets miljöfaktorer, syrenivå och så vidare, vilket ju har en uppenbar betydelse för möjligheterna att bedriva koncentrerat och kreativt arbete, säger Patrik Hernwall.

Projektet IoT Hubb Skola startade 2018 och är planerat att avslutas under 2021. RISE projektleder och förutom Lidingö stad deltar bland annat Kungsbacka kommun, Skellefteå kommun och Västervik kommun tillsammans med Atea och Microsoft.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *