Rivas eller ej – Tindra ska utredas

Stad & Politik23 oktober 2020 kl 06.552

Diskussionerna kring huset som i folkmun kallas Tindra i Lidingö centrum har gått fram och tillbaka. Fastigheten var åter uppe när Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) sammanträdde i tisdags. Fastighetsägaren tvingas enligt en särskild paragraf i plan- och bygglagen att på egen bekostnad utreda behovet av underhållsåtgärder. Men det vill inte ägarna. De vill riva.

Politikerna vill ändra detaljplanen för att man ska kunna bygga en eller två nya friliggande bostadshus samt rusta upp och bevara Tindrahuset samt belägga det med rivningsförbud. Idag tillåts endast handel och kontor.

Bakgrunden är att redan 2004 fick dåvarande fastighetsägare lov att riva fastigheten och likaså 2015. Ett rivningslov måste påbörjas inom två år efter att lovet givits, men någon rivning startade aldrig, varken 2004 eller 2015. I samband med rivningslovet 2015 gjorde stadens antikvarie Christer Vik ett utlåtande om fastigheten. Han skrev bland annat ”Tomterna … är idag endast ett öde landskap utan kulturhistoriska värden. Från antikvariskt håll är bedömningen att en rivning av villan är försvarbar eftersom villan, som visserligen besitter kulturhistoriska värden, inte är unik och i dagsläget är i dåligt skick”.

2019 inkom ännu en ansökan om rivningslov, men då hade en ny majoritet tillträtt efter valet och med moderaternas nya byggpolitik önskar politikerna i stället att huset ska rustas upp, bevaras och beläggas med rivningsförbud.

Men fastighetsägaren, ett svenskt byggbolag med norska ägare, är inte nöjda med beslutet. När de fick rivningslov 2015 väntade de med att riva. I sin skrivelse till MSN inför tisdagens sammanträde skriver fastighetsägaren ”Men på uppmaning av Stadsbyggnadskontoret avvaktades emellertid med rivning då parterna skulle diskutera den då pågående detaljplanen”.

Fastighetsägaren anser att eftersom staden inte återkom med det nya detaljplanearbetet gick man in med en ny begäran om rivningslov 2019. Beslutet om en ny detaljplan från januari i år anser fastighetsägaren tagits helt utan deras medverkan och också emot deras vilja. Någon utredningskostnad finns ingen anledning att betala; det är uppenbart att byggnaden är i så dåligt skick att det enda raka är att riva.

Kommentarer

  1. De har haft 2+2 år på sig att riva. De tar inte tag i det.
    Det är helt rätt att de ska bekosta upprustningen!
    Staden får fortsätta eftersöka dem att göra rätt för sig. Är de inte intresserade får de skänka tillbaka byggnaden till staden.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *