Riv inte trappan i centrum!

Enligt förslaget kommer bibliotekstrappan att försvinna och ersättas med en gång kantad av affärslokaler. Foto: Jan Sjöberg
Debatt15 maj 2019 kl 10.38

Angående Grosvenors skiss för kommande utbyggnad av centrum

Lidingö Hembygdsförening har tagit del av de skisser som presenterats i Lidingö Nyheter för utvecklingen av centrum och vill med anledning därav framföra följande. Denna skrivelse innefattar inte ett ställningstagande till förslagets alla delar.  Till dessa återkommer föreningen i den sedvanliga planprocessen.

LHF har vid flera tillfällen i yttranden över tidigare aktuella centrumplaner framhållit vikten av respekt för 1990-talets centrumanläggnings ursprungliga väl genomtänkta gestaltning.  Väsentlig för denna är centrumgångstråket med den fint utformade trappan och parken. Den nu framlagda skissen med nedsprängd passage från gångstråket österut innebär rivning av trappan och bryter helt sönder den avsedda stadsbilden. 

LHF avstyrker bestämt att man går vidare med förslaget i denna del. LHF uppskattar att förslaget innebär ett bibehållande av centrumkiosken och av före detta posthuset.

Lidingö 2019-05-14
Marianne Råberg
Ordförande i arbetsgruppen för Natur och Kultur

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *