Riv inte Högsätrahuset !

Högsätrahuset. Foto: Andreas Lindberg
Debatt1 december 2020 kl 05.406

Upprördheten blev stor bland Lidingöborna när Lidingö Vänner kunde avslöja i Lidingö Nyheter och på Lidingö Anslagstavla att kommunen planerar att låta riva Högsätrahuset, före detta Lidingö sjukhus. 

Varför undrade många upprörda insändare. Ja det undrar vi med.  Vi har tidigare föreslagit ett Hälsans Hus i Högsätra. Det blir nu av och placeras på parkeringsplatsen nedanför Högsätrahuset, Det är vi glada för. Men det är inget skäl för att riva det gamla sjukhuset. Detta är idag ombyggt med bostäder med hyresrätter med stor efterfrågan på Lidingö.  Därför undrar vi om slutsatsen att sjukhuset ska rivas  är relevant idag? 

Högsätrahuset är robust och har en hög grundläggande kvalitet. Vilken teknisk standard huset har idag måste förstås undersökas. Kanske är underhållet eftersatts sedan kommunen övertog byggnaden. 

Ett alternativ är att använda Högsätrahuset till vissa delar och inkorporera det med den detaljplan som nu är aktuell. Det handlar om att återbruka det som är användbart, om cirkulär ekonomi och hållbarhet. Huvudbyggnaden skulle då kunna inrymma bostäder på fyra plan. Ett aktuellt exempel är Karolinska sjukhusets huvudbyggnad där Regionen ska sälja vårdbyggnaden som bostadsrätter med hög standard. Den lägre byggnaden kan rivas och ge plats för flerfamiljshus. 

Så behåll Högsätrahuset och fyll det med bostäder. 

För Lidingö Vänner
Anders Ulfvarson
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz
Bengt G Nilsson
Jan-Erik Nowacki

Kommentarer

  1. En putsning av den mycket trista och gråa känslan man får av Högsätra kanske skulle passa? Vitt ljust, något som ger en varm känsla, eller så kan vi ju bygga vidare på iden att det skall efterlikna Tensta/rinkeby men den trista fasaden som man ser när man skall ut till Barkarby handelsplats, bara ett tips, lite färg som ger värme och speglar Lidingö är ju inte fel, eller hur vill ni att Lidingö skall se ut? 🙂

  2. Jaģ tycker tanken på att behålla Högsätrahuset och därmed kunna skapa fler bostäder är riktig under förutsättning att det tekniskt sett är realistiskt
    Frågan bör undersökas

  3. Högsätrahuset har omfattande renoveringsbehov och den tekniska livslängden för byggnaden är snart uppnådd. En renovering skulle bli både omfattande och kostsam. När det gäller förslaget om att skapa bostäder har jag förstått att det skulle bli svårt att uppfylla dagens lagkrav på dagsljus för bostäder och samtidigt använda byggnaden effektivt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *