Riv inte Högsätrahuset

Debatt12 april 2022 kl 04.387

Upprördheten blev stor bland Lidingöborna när Lidingö Vänner 2020 kunde avslöja att kommunen planerade att riva Högsätrahuset, f.d. Lidingö sjukhus.

Varför undrade många och vi med dem. Vi hade tidigare föreslagit ett Hälsans Hus i Högsätra. Det blir nu av och placeras på parkeringsplatsen nedanför Högsätrahuset. Men det är inget skäl för att riva det gamla sjukhuset. Detta är idag ombyggt med hyresrätter med stor efterfrågan på Lidingö.

Frågan har fått extra aktualitet genom att staden nu kan använda den för flyktingbostäder igen. Så var fallet i samband med den stora flyktingvågen 2015. Nu kommer igen ett stort antal flyktingar från Ukraina, som kommunerna får ta emot. 58 flyktingar, mest kvinnor och barn, har hittills kommit till Lidingö.

Så väl att staden inte hunnit riva Högsätrahuset.  Nu kan huset återigen upplåtas till flyktingar. Tack vare att Högsätrahuset finns kvar kan Lidingö ta sitt ansvar för människor i nöd.

Det finns ett viktigt skäl till att behålla Högsätrahuset. Där finns ett skyddsrum för 200 personer. Så om huset rivs måste staden se till att ett nytt skyddsrum byggs i området. Vi har hittills inte sett några planer på detta.

Så behåll Högsätrahuset och fyll det med bostäder för flyktingar och andra.

Lidingö Vänner
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz
Bo Göran Hellers
Kersti Johnson
Hildegard Keijer
Bengt G Nilsson
Jan-Erik Nowacki
Anders Ulfvarson
Jan Weissenrieder

Kommentarer

 1. Har ni fått någon förklaring från kommunen varför detta hus byggt i tegel – ett helt underhållsfritt material – skulle rivas?

 2. Jag håller med om att Högsätrahuset ska behållas. Majoriteten måste ta sitt förnuft till fånga. Att ersätta de här lägenheterna med andra kommer inte att kunna ske någon annanstans utan hårt motstånd av irriterade väljare som kommer att ta sin revansch i valbåset. Reta inte upp folk i onödan – det kostar.

 3. Tack förklaring för era kommentarer.
  Det finns ingen relevant förklaring till att Högsätrahuset måste rivas.
  Vi återkommer i kommande inlägg med förslag till hur huset kan komma till god användning.

 4. Det enklaste sättet i att få ekonomi i Högsätrahustet men ändå ha det tillgängligt när världen krisar är att hyra det som korttidsboende via ett upphandlingsförfarande.

 5. Viktigt att beakta det högre husets nuvarande arkitektur, med centrala hisschakt och stora avstånd till ytterväggar och fönster. Optimerat för tidigare vård- och omsorgsverksamhet (70-talets ”långvård”) med olika servicefunktioner placerade i bakgrunden (mörka rum). Inte helt lätt att ställa om till moderna och trivsamma ytor med ordentliga ljusinsläpp. –

  Därtill behöver man beakta kostnaderna för att bygga om/renovera, som ibland kan springa iväg och bli ännu dyrare än att bygga nytt.

  Kanske någon arkitekt/byggare kan komplettera med mer fakta kring det jag försöker förmedla?

 6. Högsätraanläggningen består av två delar; den låga, långa byggnaden och höghuset.
  Vi i Lidingö Vänner anser att den låga byggnaden kan rivas. Däremot bör höghuset behållas. Rusta istället upp det och pröva nya användningar. Vi har inte inte fått några belägg för att detta skulle vara så olönsamt att en rivning skulle vara motiverad. Landstinget, som byggt det f.d sjukhuset, har alltid byggt med hög teknisk standard.
  Det upprustade höghuset kan fylla flera angelägna behov. Det handlar om att ge möjligheter till platser för övergång mellan sjukhusvård och vård i hemmet, flyktingboenden som idag, skyddsrum, isoleringsplatser för smittsamma sjukdomar och sist men inte minst hyresbostäder, där behovet på Lidingö är omätligt.
  Rivningen ingår i den sista etappen av Högsätraområdets planerade utveckling. Det finns tid att tänka om.

  1. Helena jag håller med dig mycket viktiga anvendnigs förslag. Vi behöver korttidsboende.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *