Restriktioner hävs ytterligare: Detta gäller på Lidingö

Trots lättnader av restriktioner bör ska man följa råd och rekommendationer för att minska smittspridning. Fortsätt tvätta händerna!
Lidingö15 juli 2021 kl 05.05

Från och med den 15 juli hävs ytterligare restriktioner. Samma råd som tidigare om att stanna hemma vid symptom, hålla avstånd till andra, arbeta hemifrån och undvika miljöer där trängsel kan uppstå, gäller dock fortfarande. 

Lättnaderna av restriktionerna innebär bland annat att kvadratmeterbegränsningen som styrt hur många personer som får vistas på en plats samtidigt slopas också, liksom begränsningar av antal passagerare i långväga kollektivtrafik med buss och tåg. 

Det här gäller på Lidingö: 

Kultur och Bibliotek 
Kultur- och fritidsverksamheter för barn och ungdomar kan nu bedrivas förutsatt att det görs på ett smittsäkert sätt med hänsyn till gällande lagstiftning och rekommendationer. Lidingö stadsbibliotek har varit öppet under hela pandemin, dock med begränsade öppettider och service. På bibliotekets hemsida finns nu mer information om öppettider och service framöver. 

Idrottsaktiviteter 
Öppna lägerverksamheter och cuper för barn och unga i mindre skala har varit tillåtna sedan 1 juni, för att minska risken för smittspridning bör dessa aktiviteter genomföras i mindre grupper som inte blandas. Det finns för närvarande inga restriktioner gällande längden på cuper eller läger och det är möjligt att åka till en annan region för att delta i aktiviteter med andra barn och ungdomar.

Från den 15 juli ändras restriktionerna för storleken på sällskap med anvisade sittplatser på en offentligt tillställning eller allmän sammankomst, exempelvis ett sportevenemang, höjs från fyra till åtta personer – både inomhus och utomhus. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andra sällskap. 

Inomhus- och utomhusanläggningar
Från och med den 17 maj är alla idrottsanläggningar på lidingö öppnar för samtliga åldrar, det vill säga även för personer födda 2001 eller tidigare. Sim- och ishall samt inomhus- och utomhusanläggningar öppnas. 

Lidingö stads kommunala utomhusanläggningar öppnade 18 januari och kommer fortsatt vara öppna för både vuxna och barn, med förutsättning att trängsel kan undvikas. 

Mötesplats Centrum och Träffpunkten Tor 
Mötesplats Centrum och Träffpunkten Tor inleder en försiktig nystart av de öppna verksamheterna. Inledningsvis arrangeras det gemensamma fikar. Öppnande av inomhusaktiviteter kommer också inledas successivt och då till en början i mindre grupper om tre till fyra personer.

För att öppnandet ska kunna genomföras på ett smittsäkert sätt kommer personal att säkerställa att avstånd upprätthålls mellan kunder. Personalen ansvarar också för att hygienrutiner följs och att det finns handskar, munskydd och handesinfektion tillgänglig för personal. För de grupper som träffas inomhus gäller krav på munskydd samt att man desinficerar händerna innan man går in i lokalen. Man måste även intyga att man är fullt frisk vid tiden för besöket. 

Stark avrådan till besök på stadens äldreboenden
De särskilda boendena på Lidingö kommer inte att ansöka om ett förlängt besöksförbud – istället är rekommendationen stark avrådan till besök. Särskilda rutiner kommer att utformas för att besöken ska kunna genomföras så säkert som möjligt. Besökare måste följa de rutiner som framtagits av varje särskilt boende och under besöket undvika kontakt med andra än anhöriga samt hålla avstånd. 

Mer information om vad som lättnaderna av restriktionerna den 15 jul innebär finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Källa: Lidingö stad

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *